8. sınıf eşlik benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru sembolü benzerlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki şekil ile eş olmayan şekil hangisidir?
A) B) C) Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C 105o G H I 38o
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(A) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Eş olan iki beşgenin eş kenarları [KL] ≅ [PR] , [LM] ≅ [RS] , [MN] ≅ [ST] , [NO] ≅ [TU] , [OP] ≅ [UP] şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli yanlıştır?
A) KLMNO ≅ PRSTU B) LMNKO ≅ RSTUP C) MNOKL ≅ STUPR D) NOKLM ≅ TUPRS Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

8. soru a b c d e f g h
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) a ile e C) b ile h D) b ile g Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru ABC ~ KLM ve m(A)=m(B) =80o olduğuna göre m(M) kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C F G H 12 cm 10 cm (3x+1) cm (2x+2) cm
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru A O E B C y x
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OE|=5 birim, |OB|=12 birim olduğuna göre |AO| kaç birimdir.
A) 26 B) 25 C) 36 D) 35 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile toplam en az kaç birim kare eklenmelidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru 8 cm 10 cm 14 cm 14 cm 17,5 cm 24,5 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 27 B) 37 C) 47 D) 57 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

14. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) E,K,L,G B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) G,M,N,H Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 57 dir.
ABC üçgeninin çevresi 25 cm ve |DE|=20 cm , |EF|=9 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru A B C D E F 3 cm 9 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=3 cm ve |FC|=9 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 6 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 15 cm ve uzun kenar uzunluğu (3x+2) cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından % 25 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru T P R S 1,5 cm 3 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=1,5 cm,|RP|=3 cm'dir.
TRP ~ RSP ve |RS|=bcm olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.