8. sınıf eşlik benzerlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru sembolü eşlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 7 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Benzer çokgenlerde karşılıklı açı ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Benzer çokgenler her zaman eştir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki şekil ile eş olan şekil hangisidir?
A) B) C) D) Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C 51o G H I 91o
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(A) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Eş olan iki beşgenin eş kenarları [AB] ≅ [GH] , [BC] ≅ [HI] , [CD] ≅ [IJ] , [DE] ≅ [JK] , [EA] ≅ [KG] şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli yanlıştır?
A) ABCDE ≅ GHIJK B) BCDEA ≅ HIJKG C) CDEAB ≅ IJKHG D) DEABC ≅ JKGHI Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a b c d e f g h
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) a ile e C) b ile h D) b ile g Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru ABC ~ KLM ve m(A)=m(B) =50o olduğuna göre m(M) kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A B C F G H 10 cm 8 cm (3x+2) cm 3x cm
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru A O E B C y x
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OA|= 26 birim, |BE|=7 birim olduğuna göre |EC| kaç birimdir.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile toplam en az kaç birim kare eklenmelidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru A B C D 20 cm
Yukarıdaki şekilde BDA ≅ DBC [DB] ⟘ [BC]'dir.
|DC|=20 cm ve |AB|+|DB|=36 olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 20 cm 4 cm
Yukarıdaki eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şeklin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 8 cm 10 cm 14 cm 18 cm 22,5 cm 31,5 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 29 B) 39 C) 49 D) 59 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) E,K,L,M B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) G,M,N,H Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 25 dir.
ABC üçgeninin çevresi 16 cm ve |DE|=15 cm , |EF|=20 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru A B C D E F 2 cm 16 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=2 cm ve |FC|=16 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 6 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 9 cm ve uzun kenar uzunluğu (2x+2) cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından % 50 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

25. soru T P R S 1 cm 2 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=1 cm,|RP|=2 cm'dir.
TRP ~ RSP ve |RS|=bcm olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.