8. sınıf geometrik cisimler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir dik prizmanın tabanları birbirine paralel değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Dik prizmalar tabanlarına göre isimlendirilirler.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 38 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir dik prizmanın tabanları altıgen olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 30 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 40 cm 20 cm 20 cm 20 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan dik üçgen prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 10 cm 6 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan düzgün beşgen dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İki ayrıtı 5 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı 120 santimetredir.
Buna göre prizmanın 3. ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 10 cm olan bir kare prizmanın tüm ayrıtlarının uzunluğu 100 santimetredir.
Buna göre bu kare prizmanın yüksekliği kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x cm 20 cm 12 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan üçgen dik prizmanın x kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Dik dairesel silindirin tabanları paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 17 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Yukarıdaki dik dairesel silindirde kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) Taban B) Yan yüz C) Eksen D) Yarıçap Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıdaki dik dairesel silindirin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 19 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Yanal yüzey alanı 144 cm2 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 8 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 6 cm 15 cm
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Yukarıda açınımı verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı 510 cm2 ve bir yan yüzünün alanı 360 cm2 ise silindirin bir tabanının alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru
Yarıçapı 18 cm ve yüksekliği 25 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki yukarıdaki odun parçası üzerindeki kırmızı çizgilerden 5 eşit parçaya ayrılacaktır.
Oluşacak olan küçük silindirlerden birisinin yüzey alanı kaç santimetre karedir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Yarıçapı 90 cm olan dairesel dik silindir şeklindeki deponun yüzeyi boyanacaktır.
100 cm2 lik bir yüzey boyamak için 1 gr boya kullanılmış ve deponun tamamı 1566 gram boya ile boyanmıştır.
Buna göre deponun yüksekliği kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Yarıçapı 14 cm ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir çelik parça ekseni boyunca iki eş parçaya ayrılmıştır.
Yukarıdaki bir parçasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp şeklindeki bir mermer bloğunun ortasından çapı 16 cm ve yüksekliği 20 cm olan dik dairesel silindir şeklinde bir parça çıkarılmıştır.
Yukarıdaki gibi oluşan ( ortasında boşluk olan ) şeklin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Hacmi 1470 cm3 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir bardak tamamen su doludur.
Bu suyun tamamı taban yarı çapı 10 cm ve yüksekliği 40 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki boş bir şişeye boşaltılmıştır.
Şişedeki suyun yüksekliği kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru A B C D E F
Yukarıdaki üçgen piramidin yanal yüz yüksekliği hangisidir?
A) [AC] B) [AD] C) [AE] D) [AF] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 24 cm
Yukarıda açınımı verilen kare dik piramidin yüksekliği 9 cm , taban ayrıtı 24 cm olduğuna göre piramidin yanal yüz yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru
Yukarıdaki şekil kare dik piramidin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Dik koninin yüksekliği ile taban yarı çapı arasında 90o lik açı vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

30. soru A B r
Yukarıdaki dik koninin açınımında AB bir doğru parçası ve r = 20 cm olduğuna göre |AB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında |CB| = 16 cm olduğuna göre r kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında r = 10 cm ve m(ACB)=120o olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.