8. sınıf geometrik cisimler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir prizmanın tabanları birbirine eş çokgenlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Bir dik prizmanın tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar taban diktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Bir beşgen prizmada kaç tane yüz vardır? Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru 30 cm 15 cm 15 cm 15 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan dik üçgen prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

7. soru 30 cm 18 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan düzgün beşgen dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

8. soru İki ayrıtı 5 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı 140 santimetredir.
Buna göre prizmanın 3. ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

9. soru Bir ayrıtının uzunluğu 25 cm olan bir küpün yüksekliği kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 20 cm 25 cm ? cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan üçgen dik prizmanın ? bulunan ayrıtın uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

11. soru Dik dairesel silindirin ekseni bir ana doğru değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

12. soru
Yukarıdaki cisim dik dairesel silindirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru
Yukarıdaki dik dairesel silindirde kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) Taban B) Yan yüz C) Eksen D) Yarıçap Cevabını kontrol et

14. soru
Yukarıdaki dik dairesel silindirin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 7 cm olan bir dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et

16. soru Yanal yüzey alanı 480 cm2 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir?( = 3 alınız) Cevabını kontrol et

17. soru 12 cm 12 cm
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

18. soru Yarıçapı 40 cm olan dairesel dik silindir şeklindeki deponun yüzeyi boyanacaktır.
100 cm2'lik bir yüzey için 1 gr boya kullanılmış ve deponun tamamı 456 gram boya ile boyanmıştır.
Buna göre deponun yüksekliği kaç santimetredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

19. soru
Yarıçapı 16 cm ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir çelik parça ekseni boyunca iki eş parçaya ayrılmıştır.
Yukarıdaki bir parçasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

20. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 30 cm olan küp şeklindeki bir mermer bloğunun ortasından çapı 24 cm ve yüksekliği 30 cm olan dik dairesel silindir şeklinde bir parça çıkarılmıştır.
Yukarıdaki gibi oluşan ( ortasında boşluk olan ) şeklin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

21. soru Hacmi 20 cm3 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 5 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

22. soru 6 cm 12 cm
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür? ( = 3 alınız)
Cevabını kontrol et

23. soru Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir bardak tamamen su doludur.
Bu suyun tamamı taban yarı çapı 10 cm ve yüksekliği 40 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki boş bir şişeye boşaltılmıştır.
Şişedeki suyun yüksekliği kaç santimetredir? ( = 3 alınız)
A) 2,6 B) 3,6 C) 4,6 D) 5,6 Cevabını kontrol et

24. soru
Silindir adı Yarıçapı Yüksekliği
A 2r 5h
B 3r 2h
C 5r h
D 4r 2h

Yukarıdaki tabloda bilgileri verilen 4 tane dairesel dik silindirden hangisinin hacmi en küçüktür?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et

25. soru Yükseklik bir piramidin temel elemanlarından birisidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

26. soru Üçgen piramitte kaç tane taban vardır? Cevabını kontrol et

27. soru A B C D E F
Yukarıdaki üçgen piramidin yüksekliği hangisidir?
A) [AC] B) [AD] C) [AE] D) [AF] Cevabını kontrol et

28. soru
Yukarıdaki şekil hangi geometrik cismin açınımıdır?
A) Üçgen prizma B) Üçgen piramit C) Kare prizma D) Kare piramit Cevabını kontrol et

29. soru
Yukarıdaki şekil kare dik piramidin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

30. soru Dik koninin yüksekliğinin uzunluğu , ana doğrunun uzunluğundan daha büyüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

31. soru
Yukarıdaki dik konide kırmızı renkli kısmın adı nedir?
A) Tepe noktası B) Merkezi C) Ana doğru D) Yükseklik Cevabını kontrol et

32. soru
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

33. soru A B r
Yukarıdaki dik koninin açınımında AB bir doğru parçası ve |AB| = 40 cm olduğuna göre r kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

34. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında |CB| = 48 cm ve r = 28 cm olduğuna göre m(BCA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.