8. sınıf geometrik cisimler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir dik prizmanın tabanları birbirine eş çokgenlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 17 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir dik prizmanın tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar taban diktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 18 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir beşgen dik prizmada kaç tane yüz vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 30 cm 15 cm 15 cm 15 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan dik üçgen prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 30 cm 18 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan düzgün beşgen dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru İki ayrıtı 5 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı 140 santimetredir.
Buna göre prizmanın 3. ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir ayrıtının uzunluğu 25 cm olan bir küpün yüksekliği kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 20 cm 25 cm x cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan üçgen dik prizmanın x kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
Yukarıdaki cisim dik dairesel silindirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 7 cm olan bir dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Yanal yüzey alanı 480 cm2 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 12 cm 12 cm
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Yarıçapı 40 cm olan dairesel dik silindir şeklindeki deponun yüzeyi boyanacaktır.
100 cm2 lik bir yüzey için 1 gr boya kullanılmış ve deponun tamamı 456 gram boya ile boyanmıştır.
Buna göre deponun yüksekliği kaç santimetredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Yarıçapı 16 cm ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir çelik parça ekseni boyunca iki eş parçaya ayrılmıştır.
Yukarıdaki bir parçasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 30 cm olan küp şeklindeki bir mermer bloğunun ortasından çapı 24 cm ve yüksekliği 30 cm olan dik dairesel silindir şeklinde bir parça çıkarılmıştır.
Yukarıdaki gibi oluşan ( ortasında boşluk olan ) şeklin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Hacmi 20𝜋 cm3 olan dik dairesel silindirin yüksekliği 5 cm olduğuna göre silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 6 cm 12 cm
Yukarıda ölçüleri verilen dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetreküptür? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Taban yarıçapı 6 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki bir bardak tamamen su doludur.
Bu suyun tamamı taban yarı çapı 10 cm ve yüksekliği 40 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki boş bir şişeye boşaltılmıştır.
Şişedeki suyun yüksekliği kaç a,b cm olduğuna göre a + b kaçtır ? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru
Silindir adı Yarıçapı Yüksekliği
A 2r 5h
B 3r 2h
C 5r h
D 4r 2h

Yukarıdaki tabloda bilgileri verilen 4 tane dairesel dik silindirden hangisinin hacmi en küçüktür?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru A B C D E F
Yukarıdaki üçgen piramidin yüksekliği hangisidir?
A) [AC] B) [AD] C) [AE] D) [AF] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru
Yukarıdaki şekil hangi geometrik cismin açınımıdır?
A) Üçgen prizma B) Üçgen piramit C) Kare prizma D) Kare piramit Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru
Yukarıdaki şekil kare dik piramidin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru A B r
Yukarıdaki dik koninin açınımında AB bir doğru parçası ve |AB| = 40 cm olduğuna göre r kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru A B C r
Yukarıdaki dik koninin açınımında |CB| = 48 cm ve r = 28 cm olduğuna göre m(BCA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru
Yukarıdaki şekil bir dik koninin açınımıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.