8. sınıf kareköklü ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a pozitif tam sayısının karesi b ise b tam kare pozitif bir tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 531 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 330 sayısı tam kare pozitif bir tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 324 doğru , 287 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Karesi 9 olan doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 449 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisi tam kare pozitif tam sayı değildir? A) 49 B) 64 C) 81 D) 99 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 506 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Alanı 256 m2 olan kare şeklinde bir odanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 374 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a ve b pozitif tam sayı olmak üzere
a < 15 < b olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 170 doğru , 272 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 11 ve 12 sayıları arasında değildir? A) 130 B) 135 C) 140 D) 145 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 398 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 55 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 276 doğru , 170 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Tam kare sayıların karekökleri rasyonel sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 314 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 8 kareköklü ifade bir .... sayıdır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) rasyonel B) irrasyonel Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 285 doğru , 156 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a kareköklü ifadesi bir irrasyonel sayıdır.
Buna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz.
A) 144 B) 140 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 226 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 0,5 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 59 B) 95 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 316 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 2 .4.5 = x olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 262 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru x .7.3 = 42 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 299 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 42 ÷7 = x olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 304 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 18 12 24 9 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 94 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru A B D C 11 cm x cm
Yukarıdaki ABCD dikdörtgenin alanı 143 cm2'dir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru A B C 12 cm 14 cm
Yukarıdaki ABC üçgenin alanı x cm2'dir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 256 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir tanesinin alanı 80 cm2 olan mermer blok her birinin alanı 5 cm2 olan parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 32 = a2 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 181 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 33= a olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 179 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 18 ifadesini aşağıdakilerden hangi kareköklü ifade ile çarparsak sonuç doğal sayı olur? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 177 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 5 + 3 = 8
Kareköklü ifadelerle yapılan yukarıdaki toplama işleminin sonucu doğru mudur yanlış mıdır?
A) doğru B) yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 45 - 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 234 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 53 + 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 73 B) 76 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 236 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru a ve b doğal sayılardır.
125 + 45 = ab
Kareköklü ifadelerle yapılan yukarıdaki toplama işlemine göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 0,04 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2 B) 0,2 C) 0,02 D) 0,002 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.