8. sınıf matematik

- KONU ANLATIMLARI

8. sınıf çarpanlar katlar , 8. sınıf üslü ifadeler , 8. sınıf kareköklü ifadeler , 8. sınıf cebirsel ifadeler ve özdeşlikler , Koordinat sistemi , 8. sınıf doğrusal denklemler , Doğrunun eğimi , Denklemdeki bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleme , Denklem çözme , 8. sınıf eşitsizlikler , 8. sınıf üçgenler , 8. sınıf dönüşüm geometrisi , 8. sınıf eşlik ve benzerlik , 8. sınıf geometrik cisimler , 8. sınıf veri işleme , 8. sınıf olasılık ,

- TESTLER

Çarpanlar ve Katlar : 8. sınıf çarpanlar katlar testi , 8. sınıf çarpanlar katlar soruları , 8. sınıf ebob ekok problemleri , Ebob ekok testi , Ebob ekok soruları , İki doğal sayının aralarında asal olması testi , İki doğal sayının aralarında asal olması soruları , Ebob ekok problemleri , Çarpanlar ve katlar soruları , Çarpanlar ve katlar testi , Çarpanlar ve katlar testi 2 , Çarpanlar ve katlar testi 3 , Çarpanlar ve katlar testi 4

Üslü İfadeler : 8. sınıf üslü ifadeler testi , 8. sınıf üslü ifadeler soruları , Üslü ifadelerle temel kurallar testi , Üslü ifadelerle temel kurallar soruları , Sayıların 10nun tam sayı kuvveti şeklinde gösterimi testi , Sayıların 10nun tam sayı kuvveti şeklinde gösterimi soruları , Sayıların bilimsel gösterimi testi , Sayıların bilimsel gösterimi soruları , Tam sayıların tam sayı kuvveti testi , Tam sayıların tam sayı kuvveti soruları , Üslü ifadeler testi , Üslü ifadeler soruları

Kareköklü İfadeler : 8. sınıf kareköklü ifadeler soruları , 8. sınıf kareköklü ifadeler testi , Kareköklü ifadelerle toplama çıkarma soruları , Kareköklü ifadelerle toplama çıkarma testi , Kareköklü ifadelerle çarpma bölme soruları , Kareköklü ifadelerle çarpma bölme testi , Kareköklü ifadeyi kök dışına içine alma soruları , Kareköklü ifadeyi kök dışına içine alma testi , Ondalık ifadelerin karekökü soruları , Ondalık ifadelerin karekökü testi , Tam kare doğal sayı testi , Tam kare doğal sayı soruları , Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu soruları , Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu testi , İrrasyonel sayılar soruları , İrrasyonel sayılar testi , Gerçek sayılar soruları , Gerçek sayılar testi , Devirli ondalıkları rasyonel sayı olarak ifade etme soruları , Kareköklü ifadeler soruları , Kareköklü ifadeler testi , Kareköklü ifadeler testi 2 , Kareköklü ifadeler testi 3 , Kareköklü ifadeler testi 4 , Kareköklü ifadeler testi 5 , Kareköklü ifadeler testi 6 , Kareköklü ifadeler testi 7 , Kareköklü ifadeler testi 8 , Kareköklü ifadeler testi 9 , Kareköklü ifadeler testi 10 , Kareköklü ifadeler testi 11 , Kareköklü ifadeler testi 12

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler : Cebirsel ifadeler özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları , 8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları , 8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma testi , Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma soruları , Cebirsel ifadelerin çarpımı testi , Cebirsel ifadelerin çarpımı soruları , Cebirsel ifadelerle çarpma modelleme testi , Cebirsel ifadelerle çarpma modelleme soruları , Özdeşlik testi , Özdeşlik soruları , Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma testi , Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma soruları , Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler testi 2 , Cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifadeler testi , Cebirsel ifadeler testi 2 , Cebirsel ifadeler testi 3 , Cebirsel ifadeler testi 4 , Cebirsel ifadeler testi 5

Doğrusal Denklemler : Doğrusal denklemler testi , Doğrusal denklemler soruları , 8. sınıf doğrusal denklemler testi , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme testi , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme soruları , Koordinat sistemi testi , Koordinat sistemi soruları , Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi testi , Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi soruları , Doğrusal denklem grafiği soruları , Doğrusal denklem grafiği testi , Doğrunun eğimi testi , Doğrunun eğimi soruları , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 1 , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 2 , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 3 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 1 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 2 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 3 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 4

Eşitsizlikler : Eşitsizlikler soruları , Eşitsizlikler testi , 8. sınıf eşitsizlikler soruları , 8. sınıf eşitsizlikler testi , Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler testi , Eşitsizlik içeren günlük hayat durum testi , Eşitsizlik içeren günlük hayat durum soruları , Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme soruları , Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme testi , Eşitsizlik çözme soruları , Eşitsizlik çözme testi , Eşitsizlikler soruları 1 , Eşitsizlikler testi 1 , Eşitsizlikler testi 2 , Eşitsizlikler testi 3

Üçgenler : Üçgenler testi , Üçgenler soruları , Üçgende kenarortay açıortay yükseklik testi , Üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları , Üçgen eşitsizliği testi , Üçgen eşitsizliği soruları , Üçgen kenar uzunluk açı ilişki testi , Üçgen kenar uzunluk açı ilişki soruları , Yeterli sayıda elemanla üçgen çizme soruları , 8. sınıf dik üçgen soruları , Dik üçgen soruları , Koordinat düzlemi iki nokta uzaklık testi , Koordinat düzlemi iki nokta uzaklık soruları , Dik üçgen testi , 8. sınıf üçgenler soruları , 8. sınıf üçgenler testi , 8. sınıf üçgenler testi 2 , 8. sınıf üçgenler testi 3 , 8. sınıf üçgenler testi 4 , 8. sınıf üçgenler testi 5 , 8. sınıf üçgenler testi 6 , 8. sınıf üçgenler testi 7

Dönüşüm Geometrisi : Dönüşüm geometrisi testi , Dönüşüm geometrisi soruları , 8. sınıf dönüşüm geometrisi testi , 8. sınıf dönüşüm geometrisi soruları , Öteleme yansıma testi , Öteleme yansıma soruları , Öteleme yansıma testi 2 , Dönüşüm geometrisi testi 1

Eşlik ve Benzerlik : 8. sınıf eşlik benzerlik testi , 8. sınıf eşlik benzerlik soruları , Eşlik benzerlik testi , Eşlik benzerlik soruları , Benzerlik oranı soruları , Benzerlik oranı testi , Benzerlik soruları , Eşlik ve benzerlik testi 1 , Eşlik ve benzerlik testi 2 , Eşlik ve benzerlik soruları 1

Geometrik Cisimler : 8. sınıf geometrik cisimler soruları , 8. sınıf geometrik cisimler testi , Dik prizma soruları , Dik prizma testi , Dik dairesel silindir soruları , Dik dairesel silindir testi , Dik dairesel silindir yüzey alanı soruları , Dik dairesel silindir yüzey alanı testi , Dik dairesel silindir hacim soruları , Dik dairesel silindir hacim testi , Dik dairesel silindir yüzey alanı hacim problemleri , Dik piramit soruları , Dik piramit testi , Dik koni soruları , Dik koni testi , Geometrik cisimler soruları , Geometrik cisimler testi , Geometrik cisimler testi 2 , Geometrik cisimler testi 3 , Geometrik cisimler testi 4 , Geometrik cisimler testi 5 , Geometrik cisimler testi 6 , Geometrik cisimler testi 7 , Geometrik cisimler testi 8

Veri Analizi : 8. sınıf veri işleme testi , 8. sınıf veri işleme soruları , 8. sınıf veri analizi testi , 8. sınıf veri analizi soruları , Üç veri gruplu çizgi grafiği testi , Üç veri gruplu çizgi grafiği soruları , Üç veri gruplu sütun grafiği testi , Üç veri gruplu sütun grafiği soruları , 8. sınıf veri işleme testi 2

Basit Olayların Olma Olasılığı : Olasılık testi , Olasılık soruları , 8. sınıf olasılık testi , 8. sınıf olasılık soruları , Olasılık soruları 2 , Olasılık testi 2 , Olasılık testi 3

Muhtelif konular : 8. sınıf soruları , 8. sınıf testi , 8. sınıf testi 2 , 8. sınıf testi 3