8. sınıf veri işleme

3 veri grublu çizgi grafiği

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 2009 2010 2011 2012 2013 20-24 arası 25-34 arası 35-54 arası İşssiz sayı (bin) Yıllar

Yandaki çizgi grafiğinde TUİK verilerine göre Türkiye'deki 2009-2013 yılları arasındaki işsiz sayısı gösterilmektedir.Grafiğin x ekseni yılları , y ekseni ise işsiz sayısını vermektedir.Burada dikkat edilmesi gereken işssiz sayı olarak yazılan sayılar binlik sayısıdır.Yani 2009 yılında yaklaşık 1200000 adet 25-34 yaş arası işsiz vardır.Bu çizgilerde

  • yeşil olanı 20-24 yaş arası grubu
  • mavi olanı 25-34 yaş arası grubu
  • kırmızı olanı 34-54 yaş arası grubu
temsil etmektedir.

Bu çizgi grafiğnden en fazla işsiz sayısının 25-34 yaş grubunda olduğu görülür.Ayrıca 2009'dan 2012'ye kadar işsiz sayısında azalma olduğu görülür.Ama 2012'den 2013'e artış olmuştur.Son olarak 25-34 yaş grubu ile 35-54 grubu işsiz sayısı arasındaki fark 2009'dan sonra azalmıştır.İlgili verinin sıklık tablosu ise aşağıdaki gibidir.

Yıl 20-24 yaş grubu işsiz miktarı 25-34 yaş grubu işsiz miktarı 35-55 yaş grubu işsiz miktarı
2013 589000 914000 862000
2012 541000 858000 789000
2011 574000 868000 816000
2010 648000 1012000 966000
2009 725000 1184000 1054000

3 veri grublu sütun grafiği

100 200 300 400 500 600 İlk çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek Satış miktarı (adet) Zaman dilimi Tablet Cep telefonu Laptop

Bir mağazasında üçer aylık periyodlarla yapılan cep telefonu,tablet ve laptop satışlarının miktarları aşağıdaki gibi olsun.

Ürün adı İlk çeyrek 2. çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek
Cep telefonu 340 250 107 521
Tablet 146 296 75 324
Laptop 441 375 437 125

Bu veriler göre çizilecek sütun grafiği yandaki gibi olabilir.Grafiğin x ekseni zaman dilimi , y ekseni ise satış miktarıdır.Bu tablodan laptop satışının genelde daha fazla olduğu , en fazla satılan ürünün ilk çeyrekteki laptop olduğu , en az satılanın ise 2.çeyrekteki tablet olduğu anlaşılabilir.

Grafik dönüşümleri

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 2009 2010 2011 2012 2013 20-24 arası 25-34 arası 35-54 arası İşssiz sayı (bin) Yıllar

İşsizlikle ilgili çizgi grafiğinin sütun grafiği şeklindeki dönüşümü yandaki gibi olabilir.Grafikten çıkarılmak istenen sonuca göre grafik seçimi olabilir.Eğer işsizlik miktarının yıllara göre değimine bakılmak isteniyorsa çizgi grafiği daha uygundur.Ama yaş grublarına göre işsizlikler karşılşatırlmak isteniyorsa rakamalarla uğraşmadan sütunlara bakmak daha kolay olduğundan sütun grafiği daha uygundur.Eğer işsizlik bu 3 grupta ve işsizliği oranlarına bakılmak isteniyorsa daire grafiği de tercih edilebilir.

100 200 300 400 500 600 İlk çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek Satış miktarı (adet) Zaman dilimi Tablet Cep telefonu Laptop

Sütun grafiği ile verilen satış grafiği yandaki gibi çizgi grafiğinde verilebilinir.Burada ikili karşılaştırma sütun grafiğine göre daha zordur.Ama değişimler daha iyi gözlemlenebilir.Satıştaki paylar bakmak için daire grafiği de kullanılabilinir.

Daire grafiği hakkında bilgi için 7.sınıf veri analizi sayfasına bakabilirsiniz.

Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları