9. sınıf önerme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • I) Bugün hava sıcak.
  • II) Bugün hava sıcaklığı 30 oC dir.
  • III) Bugün dünden daha sıcaktır.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri önerme değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I , II ve III Cevabını kontrol et

2. soru
  • p: "5 + 2 = 9 dur."
  • q: "3 + 5 = 8 dir."
olduğuna göre p ≡ q olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru t: "En büyük negatif tam sayısı 0 dır." olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tı olabilir? A) En büyük negatif tam sayısı 0 değildir. B) En büyük negatif tam sayısı -1 dir. Cevabını kontrol et

4. soru 5 farklı önermenin kaç farklı doğruluk durumu vardır? Cevabını kontrol et

5. soru p ≡ 1 ve q ≡ 0 olduğuna göre p ∧ q ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru p ≡ 1 ve q ≡ 0 olduğuna göre (pı V q) V qı ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru p ∧ p ≡ 1 olduğuna göre p önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru (p V q) V r ≡ 0 olduğuna göre r önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru p ≡ 0 ve q ≡ 0 olduğuna göre p ⊻ q bileşik önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 1 olduğuna göre (pı V r) ∧ (q ⊻ rı) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et

11. soru p ∧ q ≡ 1 ve p ⊻ r ≡ 0 olduğuna göre (pı ∧ r) ⊻ (qı V r) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et

12. soru (p V qı)ı V (pı ∧ qı) bileşik önermesinin en sade hali nedir? A) 0 B) 1 C) p D) q E) pı Cevabını kontrol et

13. soru Aşağıdakilerden hangisi p ⇒ q ile her zaman denktir. A) pı V q B) pı ∧ q C) p V q D) p ∧ q C) p ⊻ q Cevabını kontrol et

14. soru p:"Ahmet çalışkandır" , q:"Ahmet sınavda başarılı olur." olduğuna göre p ⇒ q koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet çalışkan ise sınavda başarılı olur. B) Ahmet sınavda başarılı ise çalışkandır. C) Ahmet çalışkan değilse sınavda başarısız olur. D) Ahmet sınavda başarısız ise çalışkan değildir. Cevabını kontrol et

15. soru (p ⇒ q)ı V q bileşik önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) p ∧ 0 B) p ∧ 1 C) q ∧ 1 D) q ∧ 0 C) p V 1 Cevabını kontrol et

16. soru p ≡ 0 , q ≡ 0 ve r ≡ 0 olduğuna göre (p ⇔ q) V r bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et

17. soru Aşağıdakilerben hangisi (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) ile denktir? A) p V q B) p ∧ q C) p ⊻ q D) p ⇒ q E) p ⇔ q Cevabını kontrol et

18. soru "Bazı sayıların küpü negatiftir." açık önermesinin sembolik mantık dili ile yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) p(x) ≡ ∀x ∈ R , x3 < 0 B) p(x) ≡ ∃x ∈ R , x3 < 0 Cevabını kontrol et

19. soru "∃x ∈ N , x2 - 1 = 3" sembolik mantık dili ile yazılmış önermenin sözel yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı doğal sayıların karesinin bir eksiği üçdür. B) Her doğal sayının karesinin bir eksiği üçdür. Cevabını kontrol et

20. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ∃ işaretinin değili ∀ dir. B) ∧ işaretinin değili V dir. C) ≤ işaretinin değili < dir. D) ≠ işaretinin değili = dir. Cevabını kontrol et

21. soru p(x):"∃x ∈ N , x + 1 ≥ 5" olduğuna göre pı(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ∀x ∈ N , x + 1 > 5 B) ∀x ∈ N , x + 1 < 5 C) ∀x ∈ N , x + 1 ≤ 5 D) ∃x ∈ N , x + 1 < 5 E) ∃x ∈ N , x + 1 ≤ 5 Cevabını kontrol et

22. soru Bir teoremin ispatlanacak kısmına ne denir? A) önerme B) hipotez C) hüküm D) tanım E) aksiyom Cevabını kontrol et

23. soru q hipotez , r hüküm ise q ⇒ r nedir? A) teorem B) aksiyom C) tanım Cevabını kontrol et

24. soru "KLM bir eşkenar üçgen ise tüm iç açı ölçüleri 60o dir." teoreminde hipotez hangisidir? A) KLM bir eşkenar üçgendir. B) KLM üçgeninin tüm iç açı ölçüleri 60o dir. Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.