9. sınıf önerme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • I) Bugün hava sıcak.
  • II) Bugün hava sıcaklığı 30 oC dir.
  • III) Bugün dünden daha sıcaktır.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri önerme değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I , II ve III Soruyu cevapla

2. soru
  • p: "5 + 2 = 9 dur."
  • q: "3 + 5 = 8 dir."
olduğuna göre p ≡ q olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru t: "En büyük negatif tam sayısı 0 dır." olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tı olabilir? A) En büyük negatif tam sayısı 0 değildir. B) En büyük negatif tam sayısı -1 dir. Soruyu cevapla

4. soru 5 farklı önermenin kaç farklı doğruluk durumu vardır? Soruyu cevapla

5. soru p ≡ 1 ve q ≡ 0 olduğuna göre p ∧ q ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru p ≡ 1 ve q ≡ 0 olduğuna göre (pı V q) V qı ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru p ∧ p ≡ 1 olduğuna göre p önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru (p V q) V r ≡ 0 olduğuna göre r önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru p ≡ 0 ve q ≡ 0 olduğuna göre p ⊻ q bileşik önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 1 olduğuna göre (pı V r) ∧ (q ⊻ rı) doğruluk değeri nedir? Soruyu cevapla

11. soru p ∧ q ≡ 1 ve p ⊻ r ≡ 0 olduğuna göre (pı ∧ r) ⊻ (qı V r) doğruluk değeri nedir? Soruyu cevapla

12. soru (p V qı)ı V (pı ∧ qı) bileşik önermesinin en sade hali nedir? A) 0 B) 1 C) p D) q E) pı Soruyu cevapla

13. soru Aşağıdakilerden hangisi p ⇒ q ile her zaman denktir. A) pı V q B) pı ∧ q C) p V q D) p ∧ q C) p ⊻ q Soruyu cevapla

14. soru p:"Ahmet çalışkandır" , q:"Ahmet sınavda başarılı olur." olduğuna göre p ⇒ q koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet çalışkan ise sınavda başarılı olur. B) Ahmet sınavda başarılı ise çalışkandır. C) Ahmet çalışkan değilse sınavda başarısız olur. D) Ahmet sınavda başarısız ise çalışkan değildir. Soruyu cevapla

15. soru (p ⇒ q)ı V q bileşik önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) p ∧ 0 B) p ∧ 1 C) q ∧ 1 D) q ∧ 0 C) p V 1 Soruyu cevapla

16. soru p ≡ 0 , q ≡ 0 ve r ≡ 0 olduğuna göre (p ⇔ q) V r bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? Soruyu cevapla

17. soru Aşağıdakilerben hangisi (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) ile denktir? A) p V q B) p ∧ q C) p ⊻ q D) p ⇒ q E) p ⇔ q Soruyu cevapla

18. soru "Bazı sayıların küpü negatiftir." açık önermesinin sembolik mantık dili ile yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) p(x) ≡ ∀x ∈ R , x3 < 0 B) p(x) ≡ ∃x ∈ R , x3 < 0 Soruyu cevapla

19. soru "∃x ∈ N , x2 - 1 = 3" sembolik mantık dili ile yazılmış önermenin sözel yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı doğal sayıların karesinin bir eksiği üçdür. B) Her doğal sayının karesinin bir eksiği üçdür. Soruyu cevapla

20. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ∃ işaretinin değili ∀ dir. B) ∧ işaretinin değili V dir. C) ≤ işaretinin değili < dir. D) ≠ işaretinin değili = dir. Soruyu cevapla

21. soru p(x):"∃x ∈ N , x + 1 ≥ 5" olduğuna göre pı(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ∀x ∈ N , x + 1 > 5 B) ∀x ∈ N , x + 1 < 5 C) ∀x ∈ N , x + 1 ≤ 5 D) ∃x ∈ N , x + 1 < 5 E) ∃x ∈ N , x + 1 ≤ 5 Soruyu cevapla

22. soru Bir teoremin ispatlanacak kısmına ne denir? A) önerme B) hipotez C) hüküm D) tanım E) aksiyom Soruyu cevapla

23. soru q hipotez , r hüküm ise q ⇒ r nedir? A) teorem B) aksiyom C) tanım Soruyu cevapla

24. soru "KLM bir eşkenar üçgen ise tüm iç açı ölçüleri 60o dir." teoreminde hipotez hangisidir? A) KLM bir eşkenar üçgendir. B) KLM üçgeninin tüm iç açı ölçüleri 60o dir. Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları