9. sınıf önerme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • I) Bugün hava sıcak.
  • II) Bugün hava sıcaklığı 30 oC dir.
  • III) Bugün dünden daha sıcaktır.
Yukarıdaki ifadelerden hangi veya hangileri önerme değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I , II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
  • p: "5 + 2 = 9 dur."
  • q: "3 + 5 = 8 dir."
olduğuna göre p ≡ q olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 286 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru t: "En büyük negatif tam sayısı 0 dır." olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tı olabilir? A) En büyük negatif tam sayısı 0 değildir. B) En büyük negatif tam sayısı -1 dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 274 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 farklı önermenin kaç farklı doğruluk durumu vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve p ∧ q ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 211 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A bir tam sayı olmak üzere p ≡ 1 , q ≡ 0 ve (pı V q) V qı ≡ A olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 197 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru p ∧ q ≡ 1 olduğuna göre p önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 234 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (p V q) V r ≡ 0 olduğuna göre r önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 214 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru p ≡ 1 , q ≡ 1 ve p ⊻ q bileşik önermesinin doğruluk değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru p ≡ 1 , q ≡ 0 ve r ≡ 1 olduğuna göre (pı V r) ∧ (q ⊻ rı) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru p ∧ q ≡ 1 ve p ⊻ r ≡ 0 olduğuna göre (pı ∧ r) ⊻ (qı V r) doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru (p V qı)ı V (pı ∧ qı) bileşik önermesinin en sade hali nedir? A) 0 B) 1 C) p D) q E) pı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 179 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdakilerden hangisi p ⇒ q ile her zaman denktir. A) pı V q B) pı ∧ q C) p V q D) p ∧ q E) p ⊻ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 112 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru p:"Ahmet çalışkandır" , q:"Ahmet sınavda başarılı olur." olduğuna göre p ⇒ q koşullu önermesinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet çalışkan ise sınavda başarılı olur. B) Ahmet sınavda başarılı ise çalışkandır. C) Ahmet çalışkan değilse sınavda başarısız olur. D) Ahmet sınavda başarısız ise çalışkan değildir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru (p ⇒ q)ı V q bileşik önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) p ∧ 0 B) p ∧ 1 C) q ∧ 1 D) q ∧ 0 E) p V 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 157 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru p ≡ 0 , q ≡ 0 ve r ≡ 0 olduğuna göre (p ⇔ q) V r bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Aşağıdakilerben hangisi (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ p) ile denktir? A) p V q B) p ∧ q C) p ⊻ q D) p ⇒ q E) p ⇔ q Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 113 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru "Bazı sayıların küpü negatiftir." açık önermesinin sembolik mantık dili ile yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) p(x) ≡ ∀x ∈ R , x3 < 0 B) p(x) ≡ ∃x ∈ R , x3 < 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru "∃x ∈ N , x2 - 1 = 3" sembolik mantık dili ile yazılmış önermenin sözel yazımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bazı doğal sayıların karesinin bir eksiği üçdür. B) Her doğal sayının karesinin bir eksiği üçdür. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru p(x):"∃x ∈ N , x + 1 ≥ 5" olduğuna göre pı(x) aşağıdakilerden hangisidir? A) ∀x ∈ N , x + 1 > 5 B) ∀x ∈ N , x + 1 < 5 C) ∀x ∈ N , x + 1 ≤ 5 D) ∃x ∈ N , x + 1 < 5 E) ∃x ∈ N , x + 1 ≤ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir teoremin ispatlanacak kısmına ne denir? A) önerme B) hipotez C) hüküm D) tanım E) aksiyom Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru q hipotez , r hüküm ise q ⇒ r nedir? A) teorem B) aksiyom C) tanım Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru "KLM bir eşkenar üçgen ise tüm iç açı ölçüleri 60o dir." teoreminde hipotez hangisidir? A) KLM bir eşkenar üçgendir. B) KLM üçgeninin tüm iç açı ölçüleri 60o dir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.