9. sınıf ebob ekok testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Asal çarpanlarına ayrılmış şekli 23.32.5 ve 2.33.72 olan iki sayının EBOB u kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru A B C D C E F G 1 1 2 2 3 5
Yukarıda birlikte asal çarpanlarına ayrılmış olan A ve B nin EBOB u kaçtır?
Soruyu cevapla

3. soru Asal çarpanlarına ayrılmış şekli 22.32.5 ve 2.3.72 olan iki sayının EKOK u kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru Toplamları 96 olan iki sayının en büyük ortak böleni 4 dür.Sayılar arasındaki farkın pozitif değeri en az kaç olabilir? Soruyu cevapla

5. soru Zeynep'in iki deneme sınavında yaptığı doğru soru sayılarının en küçük ortak katı 90 dır.Zeynep iki sınavda farklı sayıda doğru cevap verdiğine göre iki sınavdaki toplam doğru sayısı en fazla kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 30 , 36 ve 48 kg kütlesindeki malzemeler karıştırılmadan eşit kütlelerde paketlenecektir.Yapılacak en az paket sayısı kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Dükkanında 70 den fazla cep telefonu olan Ahmet telefonları üçer,dörder ve beşer saydığında her seferinde 1 telefon artmaktadır.Buna göre dükkanda en az kaç telefon vardır? Soruyu cevapla

8. soru Bir okul 80 Türkçe , 112 matematik ve 64 İngilizce sorusundan sınavlar hazırlayacaktır.Her sınavda bu üç dersden soru olacak ve her dersten her sınavda eşit sayıda soru bulunacaktır.Bu şartlara göre yapılabilecek en fazla sınav sayısı ile bir sınavdaki soru sayısı toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru Marangoz iki kenar uzunluğu 60 ve 80 cm olan bir suntadan her biri aynı olan en büyük alanlı kaç kare parça yapabilir? Soruyu cevapla

10. soru Boyutları 2 cm , 3 cm ve 5 cm olan kutular küp şeklindeki en küçük koliye aralarında boşluk olmadan konulacaktır.Buna göre koliye kaç kutu konulabilir? Soruyu cevapla

11. soru a ∈ Z+ , a < 10 olmak üzere EBOB (a,15) = 1 olduğuna göre a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru a ∈ N , EBOB(a,b) = 3 ve EKOK(a,b) = 30 olduğuna göre a + b nin alacağı en büyük değer kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru x ve y aralarında asal sayılar , EKOK(x,y) = 90 ve y = 20x + 5 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru Bir musluktan 413 dakika , diğerinden ise 37 dakikada bir su damlamaktadır.Buna göre iki musluk kaç dakikada bir beraber su damlatmaktadır? Soruyu cevapla

15. soru a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayı olmak üzere EBOB(a,b) = a , EKOK(a,b) = 5 - a + b olduğuna göre a + b nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları