9. sınıf kümeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
 • Sınıftaki zeki öğrenciler.
 • Sınıfta kardeşi olan bazı öğenciler.
 • Türkiye'nin illeri.
 • İki basamaklı bazı sayılar
Yukarıdaki gruplardan kaç tanesi bir kümedir?
Cevabını kontrol et

2. soru A = { 2 , 6 , 8 , 10 } , B = { 4 , 6 , 10 } ve A ile B , E evrensel kümesinin alt kümeleri olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur. A) En az beş elemanlıdır. B) E = { 2 , 4 , 6 , 8 , 10 } C) E = { x | x , çift sayılar } D) Sonlu bir küme Cevabını kontrol et

3. soru A = { x | x = 3k + 2 , k ∈ Z+ } olduğuna göre A kümesi nasıl bir kümedir? A) Sonlu B) Sonsuz Cevabını kontrol et

4. soru A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin elemanıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A ⊂ B B) B ⊂ A Cevabını kontrol et

5. soru
 1. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir.
 2. A ⊂ B , B ⊂ C ise A ⊂ C olmaz.
 3. Her küme kendisinin alt kümesidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Cevabını kontrol et

6. soru A = { KÜMELER kelimesindeki harfler }
A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru A = { ∅ , 2 , 4 , {3,5,7} }
 • ∅ ⊆ A
 • {2,4} ∈ A
 • {3,5} ⊆ A
 • ∅ ∈ A
 • {2,4} ⊆ A
 • 3 ∈ A
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et

8. soru A = { x , y , {x} , {x,y} }
Aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi değildir.
A) {x} B) {{x}} C) {} D) {x,y} E) {{y}} Cevabını kontrol et

9. soru A = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } kümesinin kaç alt kümesinden 1 veya 2 elemanları vardır? Cevabını kontrol et

10. soru A = { 3 , x + 3 } , B = { 8 , y - 1 } kümelerinde A ⊂ B ve B ⊂ A olduğuna göre x + y kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 9 , s(B) = 5 ve s(A ∪ B) = 12 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 10 , s(B) = 8 olduğuna göre s(A ∪ B) en az kaç olabilir? Cevabını kontrol et

13. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 3 . s(B) , s(A - B) = 5 , s(B - A) = 1 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru
 • A = {x| x ≤ 60 , x = 3k , k ∈ N}
 • A = {x| x ≤ 48 , x = 2k , k ∈ N}
olduğuna göre s(A ∩ B ) kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru A B C 5 3 4 1 2 1
Yukarıdaki sayılar kümelerde bulunan eleman sayısını göstermektedir.
s(A ∪ B ∪ C) = 18 olduğuna göre s(B ∩ C) kaçtır
Cevabını kontrol et

16. soru A B 8 cm 6 cm
Yukarıdaki A ve B iki karedir. A ∪ B kümesinin alanı 96 cm2 olduğuna göre A ∩ B kümesinin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et

17. soru A = { 1 , 3 , a , 5 , b } , B = { 2 , c , 3 , b , 7 } olduğuna göre s(A - B) kaçtır? Cevabını kontrol et

18. soru A - B = ∅ olduğuna göre A ∩ B aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) A B) B Cevabını kontrol et

19. soru A , B ⊂ E , s(A ∪ B) = 15 , s(A - B) = 5 , s(B - A) = 7 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru A , B ⊂ E olmak üzere
 • E = { 2 , a , 1 , 5 , c , 8 , d , f }
 • A = { 5 , d , 2 }
 • B = { a , 2 , 8 , 1 }
Aşağıdakilerden hangisi (A ∪ B)ı kümesinin elemanıdır?
A) a B) 2 C) c D) d E) 5 Cevabını kontrol et

21. soru [Aı ∪ ( A ∩ Bı)]ı kümesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) A ∪ B B) A ∩ B C) Aı ∪ B D) A ∩ Bı E) Aı ∩ B Cevabını kontrol et

22. soru İ A E 12 9 5 25
Yukarıdaki Venn şeması bir şirkette çalışanları temsil etmektedir.İ İngilizce bilen , A ise Almanca bilenlerin kümesidir.Buna göre şirkette Almanca bilmeyenlerin sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et

23. soru 50 kişilik bir sınıfta futbol ve basketbol oynayanların iki katı kadar basketbol , üç katı kadar futbol oynayan vardır.Sınıfta futbol veya basketbol oynamayanların sayısı 34 olduğuna göre bu sınıfta bu sporlardan en çok birini yapanların sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru A = { a , 3 , b , 4 } , B = { c , 2 , d , 1 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi B x A kümesinin elemanı değildir? A) (2,3) B) (d,a) C) (c,4) D) (3,2) E) (1,b) Cevabını kontrol et

25. soru 1 2 3 1 2 3 B A
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) - s(A ∩ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.