9. sınıf kümeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
 • Sınıftaki zeki öğrenciler.
 • Sınıfta kardeşi olan bazı öğenciler.
 • Türkiye'nin illeri.
 • İki basamaklı bazı sayılar
Yukarıdaki gruplardan kaç tanesi bir kümedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 176 doğru , 473 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru A = { x | x = 3k + 2 , k ∈ Z+ } olduğuna göre A kümesi nasıl bir kümedir? A) Sonlu B) Sonsuz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 362 doğru , 268 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin elemanıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A ⊂ B B) B ⊂ A Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 440 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
 1. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir.
 2. A ⊂ B , B ⊂ C ise A ⊂ C olmaz.
 3. Her küme kendisinin alt kümesidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 197 doğru , 303 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A = { KÜMELER kelimesindeki harfler }
A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A = { ∅ , 2 , 4 , {3,5,7} }
 • ∅ ⊆ A
 • {2,4} ∈ A
 • {3,5} ⊆ A
 • ∅ ∈ A
 • {2,4} ⊆ A
 • 3 ∈ A
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 277 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A = { x , y , {x} , {x,y} }
Aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi değildir.
A) {x} B) {{x}} C) {} D) {x,y} E) {{y}} Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 191 doğru , 240 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } kümesinin kaç alt kümesinde 1 veya 2 elemanları vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 371 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A = { 3 , x + 3 } , B = { 8 , y - 1 } kümelerinde A ⊂ B ve B ⊂ A olduğuna göre x + y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 172 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 9 , s(B) = 5 ve s(A ∪ B) = 12 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 10 , s(B) = 8 olduğuna göre s(A ∪ B) en az kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 173 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru A , B ⊂ E olmak üzere s(A) = 3 . s(B) , s(A - B) = 5 , s(B - A) = 1 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
 • A = {x| x ≤ 60 , x = 3k , k ∈ N}
 • B = {x| x ≤ 48 , x = 2k , k ∈ N}
olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 142 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 9 sınıf kümeler testi 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayılar kümelerde bulunan eleman sayısını göstermektedir.
s(A ∪ B ∪ C) = 18 olduğuna göre s(B ∩ C) kaçtır
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 9 sınıf kümeler testi 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki A ve B iki karedir. A ∪ B kümesinin alanı 96 cm2 olduğuna göre A ∩ B kümesinin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru A = { 1 , 3 , a , 5 , b } , B = { 2 , c , 3 , b , 7 } olduğuna göre s(A - B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru A - B = ∅ olduğuna göre A ∩ B aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) A B) B C) ∅ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 183 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru A , B ⊂ E , s(A ∪ B) = 15 , s(A - B) = 5 , s(B - A) = 7 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru A , B ⊂ E olmak üzere
 • E = { 2 , a , 1 , 5 , c , 8 , d , f }
 • A = { 5 , d , 2 }
 • B = { a , 2 , 8 , 1 }
Aşağıdakilerden hangisi (A ∪ B)ı kümesinin elemanıdır?
A) a B) 2 C) c D) d E) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru [Aı ∪ ( A ∩ Bı)]ı kümesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) A ∪ B B) A ∩ B C) Aı ∪ B D) A ∩ Bı E) Aı ∩ B Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 9 sınıf kümeler testi 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki Venn şeması bir şirkette çalışanları temsil etmektedir.İ İngilizce bilen , A ise Almanca bilenlerin kümesidir.Buna göre şirkette Almanca bilmeyenlerin sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 50 kişilik bir sınıfta futbol ve basketbol oynayanların iki katı kadar basketbol , üç katı kadar futbol oynayan vardır.Sınıfta futbol veya basketbol oynamayanların sayısı 34 olduğuna göre bu sınıfta bu sporlardan en çok birini yapanların sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru A = { a , 3 , b , 4 } , B = { c , 2 , d , 1 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi B x A kümesinin elemanı değildir? A) (2,3) B) (d,a) C) (c,4) D) (3,2) E) (1,b) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 9 sınıf kümeler testi 24. sorusunun resmi
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) - s(A ∩ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.