9. sınıf problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir işi İbrahim 12 , İsmail ise 15 günde bitirmektedir.İbrahim 4 ve İsmail 3 gün çalıştığında işin kalan kısmı ab olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru İki kardeş toplam 50 TL vererek annelerine bir hediye almışlardır.Büyük olan kardeşinin verdiğinin iki katından 5 TL fazla verdiğine göre büyük olan kaç TL vermiştir? Soruyu cevapla

3. soru Bir ipin 38 kesildiğinde orta noktası 60 cm kaymıştır.Buna göre ipin kesilmeden önceki uzunluğu kaç cm dir? Soruyu cevapla

4. soru Bir koşu yarışında İsa baştan 10 , Nuh ise sondan 10. sırada koşuyu bitirmiştir.İsa ile Nuh arasında 4 kişi olduğuna göre koşuda olabilecek en az koşucu sayısı en fazla koşucu sayısından ne kadar azdır? Soruyu cevapla

5. soru Firdevs hergün maaşının 13 ini harcamıştır. 4. günde 240 TL harcadığına göre Firdevs'in maaşı ne kadardır? Soruyu cevapla

6. soru Ebrar bir soru kitabının 15 ini ilk hafta , kalan sorunun 13 ini 2. hafta , daha sonra kalan sorunun 12 ini 3.hafta çözmüştür.Kitapta çözülmeyen 40 soru kaldığına göre kitapta kaç soru vardır? Soruyu cevapla

7. soru Bir işi Musa 18 günde bitirmektedir.Aynı işi Musa İsa ile birlikte 12 günde bitirdiğine göre İsa bu işi tek başına kaç günde bitirir? Soruyu cevapla

8. soru İki kardeşin yaşlarının oranı 35 dür.10 sene sonra yaşlarının oranı 23 olduğuna göre küçük olanın şimdiki yaşı nedir? Soruyu cevapla

9. soru Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 20 büyüktür.4 sene sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının iki katı olduğuna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 4 çeşit yemiş bulunan bir karışımda 300 g leblebi , 540 g fıstık ve 480 g çekirdek vardır.Fıstık karışımın % 36 sı olduğuna göre 4. kuruyemişin kütlesi kaç gramdır? Soruyu cevapla

11. soru Bir karenin bir kenarının uzunluğu % 35 arttırılırsa çevresi 135 olduğuna göre bu karenin şimdiki bir kenar uzunluğu kaç cm dir? Soruyu cevapla

12. soru Satış miktarı (kg) Hafta 1. 2. 3. 4. 0 50 100 150 200 250 300 Satış Alış
Bir markette haftalık şeker alış ve satış miktarları yukarıdaki sütun grafiğindeki gibidir.
Marketin 4 haftada aldığı şekerin sattığı şekere oranı 1415 olduğuna göre market 4.haftada kaç kg şeker satmıştır?
Soruyu cevapla

13. soru Bir telefonun etiket fiyatı alış fiyatının % 30 fazlasıdır.Etiket fiyatından % 20 indirim yapıp 520 TL ye bir telefon satan mağaza sahibi bu satışdan % kaç kâr etmiştir? Soruyu cevapla

14. soru Tuz oranı % 20 olan 750 g su ile tuz oranı % 30 olan 500 g su karıştırıldığında karışımın tuz yüzdesi kaç olur? Soruyu cevapla

15. soru Ortalama hızı saatte 24 km olan bir bisiklet 8 dakikada kaç metre yol alır? Soruyu cevapla

16. soru Saatte ortalama 90 km hızla 4 dakikada gidilen bir yerden araba ile 6 dakika geri dönülmüştür.Buna göre geri dönüşde ortalama hız kaç km/sa dir? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları