Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Grafik çizme

f(x)=
Çizgi renk : en : şekil :
x min: x max: y min: y max:
Sayıları göster: Kareleri göster:

Zemin en : yükseklik
Grafikler :

Denklem yazımında dikkat edilecekler

  • Sadece bir değişken o da x olmalıdır.
  • İşlem önceliği kurallarına dikkat edilmeldir.Üslü ifade , parantez , çarpma-bölme ve toplama çıkarma .
  • Doğrusal ( birinci dereceden ) ve katsayıları tam sayı olan denklemler aynı şekilde yazılır.(2x - 3 , -3x + 5 , -4x - 2 vb )
  • Rasyonel sayı yazmak için / işareti kullanılır.x3+ 3 yazmak için 1/3x + 3 , 1x yerine 1/x yazılmalıdır.
  • Üs yazılacaksa ^ işareti kullanılmalıdır.x2 + 1 yazmak için x^2 + 1 yazılır.
  • Kareköklü ifade yazmak için ^ işareti kullanılmalıdır.x yerine x^(1/2) , x23 yazmak için ise x^(2/3) yazılmalıdır.