Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Acele kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 32 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 203 nolu ayeti
Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.

Kuran-ı Kerim 133 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 58 nolu ayeti
De ki: Acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir.

Kuran-ı Kerim 168 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 150 nolu ayeti
Musa, kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce: «Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?» dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin (Harun'un) başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): «Anam oğlu! Bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve nerede ise beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma!» dedi.

Kuran-ı Kerim 208 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 11 nolu ayeti
Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde (kendi başlarına) bırakırız.

Kuran-ı Kerim 213 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 50 nolu ayeti
De ki: (Ey müşrikler!) Ne dersiniz? Allah’ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse (ne yaparsınız?). Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar!

Kuran-ı Kerim 213 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 51 nolu ayeti
Olacaklar olduktan sonra mı O’na iman edeceksiniz? Şimdi mi? Halbuki onu (azabın gelmesini) istemekte acele ediyordunuz?

Kuran-ı Kerim 266 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 1 nolu ayeti
Allah'ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir.

Kuran-ı Kerim 310 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 84 nolu ayeti
Öyle ise onlar hakkında acele etme. Biz onlar için (günlerini) teker teker sayıyoruz.

Kuran-ı Kerim 316 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 83 nolu ayeti
Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!

Kuran-ı Kerim 316 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 84 nolu ayeti
Musa: İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim.

Kuran-ı Kerim 319 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 114 nolu ayeti
Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.

Kuran-ı Kerim 324 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 37 nolu ayeti
İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin.

Kuran-ı Kerim 451 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 176 nolu ayeti
Azabımızı acele mi istiyorlar?

Kuran-ı Kerim 504 . sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 24 nolu ayeti
Nihayet onu, vâdilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce: Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur, dediler. Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır!

Kuran-ı Kerim 505 . sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 35 nolu ayeti
O halde (Resûlum),peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme, onlar vâdedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helâk edilir mi hiç!

Kuran-ı Kerim 520 . sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 14 nolu ayeti
Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (denir.)

Kuran-ı Kerim 522 . sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 59 nolu ayeti
Muhakkak ki bu zulmedenlerin de, geçmişlerinin payı gibi (azaptan) bir payları vardır! O halde acele etmesinler!

Kuran-ı Kerim 556 . sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 17 nolu ayeti
Eğer Allah'a (rızası uğruna) ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükâfat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.