Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Ey Musa kelimeleri bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 8 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 55 nolu ayeti
Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı.

Kuran-ı Kerim 9 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 61 nolu ayeti
Hani siz (verilen nimetlere karşılık): Ey Musa! Bir tek yemekle yetinemeyiz; bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden; sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın, dediniz. Musa ise: Daha iyiyi daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var, dedi. İşte (bu hadiseden sonra) üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler (onların başına), Allah'ın âyetlerini inkâra devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi, sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir.

Kuran-ı Kerim 111 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 24 nolu ayeti
«Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz; şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız» dediler.

Kuran-ı Kerim 163 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 115 nolu ayeti
(Sihirbazlar), Ey Musa sen mi (önce) atacaksın, yoksa atanlar biz mi olalım? dediler.

Kuran-ı Kerim 165 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 134 nolu ayeti
Azap üzerlerine çökünce, «Ey Musa! sana verdiği söz hürmetine, bizim için Rabbine dua et; eğer bizden azabı kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz» dediler.

Kuran-ı Kerim 166 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 138 nolu ayeti
İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler. Musa: Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi.

Kuran-ı Kerim 167 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 144 nolu ayeti
(Allah) Ey Musa! dedi, ben risaletlerimle (sana verdiğim görevlerle) ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol.

Kuran-ı Kerim 291 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 101 nolu ayeti
Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz âyet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, «Ey Musa! dedi, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum!»

Kuran-ı Kerim 311 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 11 nolu ayeti
Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan): Ey Musa! diye seslenildi:

Kuran-ı Kerim 312 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 17 nolu ayeti
Şu sağ elindeki nedir, ey Musa?

Kuran-ı Kerim 312 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 19 nolu ayeti
Allah: Yere at onu, ey Musa! dedi.

Kuran-ı Kerim 312 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 36 nolu ayeti
Allah: Ey Musa! dedi, istediğin sana verildi.

Kuran-ı Kerim 313 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 40 nolu ayeti
Hani, kız kardeşin gidip «Ona bakacak birini size bulayım mı?» diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. Sonra takdire göre (bu makama) geldin ey Musa!

Kuran-ı Kerim 313 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 49 nolu ayeti
Firavun: Rabbiniz de kimmiş, ey Musa? dedi.

Kuran-ı Kerim 314 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 57 nolu ayeti
Dedi ki: Bizi, yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin, ey Musa?

Kuran-ı Kerim 315 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 65 nolu ayeti
Dediler ki: Ey Musa! Ya sen at veya önce atan biz olalım.

Kuran-ı Kerim 316 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 83 nolu ayeti
Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!

Kuran-ı Kerim 376 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 9 nolu ayeti
Ey Musa! İyi bil ki, ben, mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım!

Kuran-ı Kerim 376 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 10 nolu ayeti
Asânı at! Musa (asâyı atıp) onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. (Kendisine dedik ki): Ey Musa! Korkma; çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz.

Kuran-ı Kerim 386 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 19 nolu ayeti
Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki: Ey Musa! Dün bir cana kıydığın gibi, bana da mı kıymak istiyorsun? Demek, düzelticilerden olmak istemiyor da, bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen!

Kuran-ı Kerim 386 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 20 nolu ayeti
Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi.

Kuran-ı Kerim 388 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 30 nolu ayeti
Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'ım.

Kuran-ı Kerim 388 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 31 nolu ayeti
Ve «Asânı at!» (denildi). Musa (attığı) asâyı yılan gibi deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. «Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın» (buyuruldu).Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.