Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Millet kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 22 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 143 nolu ayeti
İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.

Kuran-ı Kerim 42 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 253 nolu ayeti
O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu Rûhu'l-Kudüs ile güçlendirdik. Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti, kimi de inkâr etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı; lâkin Allah dilediğini yapar.

Kuran-ı Kerim 159 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 80 nolu ayeti
Lût'u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: «Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz?

Kuran-ı Kerim 159 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 81 nolu ayeti
Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.»

Kuran-ı Kerim 173 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 181 nolu ayeti
Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur.

Kuran-ı Kerim 183 . sayfasında bulunan,Enfal süresinin 53 nolu ayeti
Bu da, bir millet kendilerinde bulunanı (güzel ahlâk ve meziyetleri) değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir.

Kuran-ı Kerim 208 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 13 nolu ayeti
Andolsun ki sizden önce, peygamberleri kendilerine mûcizeler getirdi ği halde (yalanlayıp) zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helâk ettik; zaten onlar iman edecek değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız.

Kuran-ı Kerim 234 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 118 nolu ayeti
Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler.

Kuran-ı Kerim 234 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 3 nolu ayeti
(Ey Muhammed!) Biz, sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce (bu haberleri) elbette bilmeyenlerden idin.

Kuran-ı Kerim 261 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 5 nolu ayeti
Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.

Kuran-ı Kerim 261 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 10 nolu ayeti
Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik.

Kuran-ı Kerim 309 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 69 nolu ayeti
Sonra her milletten, rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.

Kuran-ı Kerim 313 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 51 nolu ayeti
Firavun: Öyle ise, önceki milletlerin hali ne olacak? dedi.

Kuran-ı Kerim 397 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 18 nolu ayeti
Eğer (size tebliğ edileni) yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de (kendilerine tebliğ edileni) yalan saymışlardır. Peygamber'e düşen, yalnız açık bir tebliğdir.

Kuran-ı Kerim 398 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 28 nolu ayeti
Lût'u da (gönderdik). O, kavmine demişti ki: Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz!

Kuran-ı Kerim 436 . sayfasında bulunan,Fatır süresinin 24 nolu ayeti
Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) bulunmuştur.

Kuran-ı Kerim 438 . sayfasında bulunan,Fatır süresinin 42 nolu ayeti
Kendilerine bir uyarıcı (peygamber) gelirse, herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı (Muhammed) gelince, bu, onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı.

Kuran-ı Kerim 440 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 19 nolu ayeti
Elçiler şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir milletsiniz.

Kuran-ı Kerim 441 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 28 nolu ayeti
Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik.

Kuran-ı Kerim 443 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 62 nolu ayeti
Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?

Kuran-ı Kerim 447 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 71 nolu ayeti
Andolsun ki, onlardan önce eski milletlerin çoğu dalâlete düştü.

Kuran-ı Kerim 448 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 83 nolu ayeti
Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi.

Kuran-ı Kerim 449 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 124,125,126 nolu ayeti
(İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.

Kuran-ı Kerim 482 . sayfasında bulunan,Şura süresinin 8 nolu ayeti
Allah dileseydi onları bir tek millet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine kavuşturur; zalimlerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur.

Kuran-ı Kerim 488 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 6 nolu ayeti
Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.