Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Mühlet kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 47 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 280 nolu ayeti
Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (veya zekâta) saymak sizin için daha hayırlıdır.

Kuran-ı Kerim 73 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 178 nolu ayeti
İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Kuran-ı Kerim 151 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 14 nolu ayeti
İblis: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.

Kuran-ı Kerim 151 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 15 nolu ayeti
Allah: Haydi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu.

Kuran-ı Kerim 162 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 99 nolu ayeti
Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah'ın (böyle) mühlet vermesinden emin olamaz.

Kuran-ı Kerim 173 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 183 nolu ayeti
Onlara mühlet veririm; (ama) benim cezam çetindir.

Kuran-ı Kerim 216 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 71 nolu ayeti
Onlara Nuh’un haberini oku: Hani o kavmine demişti ki: «Ey kavmim! Eğer benim (aranızda) durmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise, ben yalnız Allah’a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra (vereceğiniz) hükmü, bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin.»

Kuran-ı Kerim 227 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 55 nolu ayeti
«O'ndan başka (taptıklarınızın hepsinden uzağım). Haydi hepiniz bana tuzak kurun; sonra da bana mühlet vermeyin!»

Kuran-ı Kerim 252 . sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 32 nolu ayeti
Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkâr edenlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. (Görseydin ki) azabım nasılmış!

Kuran-ı Kerim 261 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 8 nolu ayeti
Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Kuran-ı Kerim 263 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 36 nolu ayeti
(İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi.

Kuran-ı Kerim 263 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 37,38 nolu ayeti
Allah: Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin, buyurdu.

Kuran-ı Kerim 275 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 85 nolu ayeti
O zulmedenler azabı gördüklerinde, artık onlardan azap hafifletilmez, onlara mühlet de verilmez.

Kuran-ı Kerim 309 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 75 nolu ayeti
De ki: Kim sapıklıkta ise, çok merhametli olan Allah ona mühlet versin! Nihayet kendilerine vâdolunan şeyi -ya azabı (müminler karşısında yenilgiyi), veya kıyameti- gördükleri zaman, mevki ve makamı daha kötü ve askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir.

Kuran-ı Kerim 324 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 40 nolu ayeti
Bilâkis kendilerine o (kıyamet) öyle âni gelir ki, onları şaşırtır. Artık, ne reddedebilirler onu, ne de kendilerine mühlet verilir.

Kuran-ı Kerim 337 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 48 nolu ayeti
Nice ülkeler var ki, zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır.

Kuran-ı Kerim 374 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 203 nolu ayeti
O zaman: Bize (iman etmemiz için) mühlet verilir mi acaba? diyeceklerdir.

Kuran-ı Kerim 416 . sayfasında bulunan,Secde süresinin 29 nolu ayeti
De ki: Fetih (ve hüküm) gününde inkârcılara (o gün ettikleri) imanları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacaktır!

Kuran-ı Kerim 456 . sayfasında bulunan,Sad süresinin 79 nolu ayeti
İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi.

Kuran-ı Kerim 456 . sayfasında bulunan,Sad süresinin 80,81 nolu ayeti
Allah: Haydi, sen bilinen güne kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu.

Kuran-ı Kerim 496 . sayfasında bulunan,Duhan süresinin 29 nolu ayeti
Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

Kuran-ı Kerim 565 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 45 nolu ayeti
Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır!

Kuran-ı Kerim 573 . sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 11 nolu ayeti
Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

Kuran-ı Kerim 590 . sayfasında bulunan,Tarık süresinin 11,12,13,14,15,16,17 nolu ayeti
Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, (nebat ile) yarılan yere yemin ederim ki Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.