Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

O gün kelimeleri bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 85 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 42 nolu ayeti
Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler.

Kuran-ı Kerim 128 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 16 nolu ayeti
O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.

Kuran-ı Kerim 150 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 8 nolu ayeti
O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kuran-ı Kerim 232 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 103 nolu ayeti
İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlûkatın) hazır bulunduğu bir gündür.

Kuran-ı Kerim 275 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 87 nolu ayeti
O gün Allah'a teslim (bayrağını) çekerler ve uydurmakta oldukları şeyler onlardan kaybolup gider.

Kuran-ı Kerim 276 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 89 nolu ayeti
O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab'ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

Kuran-ı Kerim 303 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 99 nolu ayeti
O gün (kıyamet gününde bakarsın ki) biz onları, birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır; Sûr'a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.

Kuran-ı Kerim 303 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 100,101 nolu ayeti
Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

Kuran-ı Kerim 318 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 108 nolu ayeti
O gün insanlar, dâvetçiye (İsrafil'e) uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık, çok esirgeyici Allah hürmetine sesler kısılmıştır. Bu yüzden, fısıltıdan başka bir ses işitemezsin.

Kuran-ı Kerim 351 . sayfasında bulunan,Nur süresinin 25 nolu ayeti
O gün Allah onlara gerçek cezalarını tastamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.

Kuran-ı Kerim 360 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 17 nolu ayeti
O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da, der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar?

Kuran-ı Kerim 361 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 22 nolu ayeti
(Fakat) melekleri görecekleri gün, günahkârlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve: (Size, sevinmek) yasaktır, yasak! diyeceklerdir.

Kuran-ı Kerim 361 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 24 nolu ayeti
O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir.

Kuran-ı Kerim 361 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 25 nolu ayeti
O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir.

Kuran-ı Kerim 384 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 89 nolu ayeti
Kim iyilikle (ilâhî huzura) gelirse, ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan emin kalırlar.

Kuran-ı Kerim 392 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 62 nolu ayeti
O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.

Kuran-ı Kerim 392 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 65 nolu ayeti
O gün Allah onları çağırarak: Peygamberlere ne cevap verdiniz? diyecektir.

Kuran-ı Kerim 392 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 66 nolu ayeti
İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir (delilleri tükenmiş, söyleyecek sözleri kalmamıştır); onlar birbirlerine de soramayacaklardır.

Kuran-ı Kerim 393 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 74 nolu ayeti
O gün Allah onları çağırarak: Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? diyecektir.

Kuran-ı Kerim 403 . sayfasında bulunan,Rum süresinin 2,3,4,5 nolu ayeti
Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

Kuran-ı Kerim 404 . sayfasında bulunan,Rum süresinin 14 nolu ayeti
Kıyamet kopacağı gün, işte o gün (müminlerle inkârcılar) birbirlerinden ayrılacaklardır.

Kuran-ı Kerim 408 . sayfasında bulunan,Rum süresinin 43 nolu ayeti
Allah katından, dönüşü olmayan bir gün (kıyamet günü) gelmeden önce yönünü o gerçek dine çevir! O gün (insanlar) bölük bölük ayrılacaklardır.

Kuran-ı Kerim 432 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 40 nolu ayeti
O gün Allah, onların hepsini toplayacak; sonra meleklere: Size tapanlar bunlar mıydı? diyecek.

Kuran-ı Kerim 442 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 54 nolu ayeti
O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.

Kuran-ı Kerim 443 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 55 nolu ayeti
O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler.

Kuran-ı Kerim 443 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 65 nolu ayeti
O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.

Kuran-ı Kerim 446 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 26 nolu ayeti
Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir.

Kuran-ı Kerim 446 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 33 nolu ayeti
Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar.

Kuran-ı Kerim 467 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 9 nolu ayeti
Bir de onları, her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur.

Kuran-ı Kerim 467 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 16 nolu ayeti
O gün onlar (kabirlerinden) meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhâr olan tek Allah'ındır.

Kuran-ı Kerim 472 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 52 nolu ayeti
O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lânet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır!

Kuran-ı Kerim 500 . sayfasında bulunan,Casiye süresinin 27 nolu ayeti
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Kuran-ı Kerim 500 . sayfasında bulunan,Casiye süresinin 28 nolu ayeti
O gün her ümmeti, diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağırılır, (onlara şöyle denilir:) «Bu gün, yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız!»

Kuran-ı Kerim 518 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 30 nolu ayeti
O gün cehenneme «Doldun mu?» deriz. O da «Daha var mı?» der.

Kuran-ı Kerim 519 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 42 nolu ayeti
O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu, çıkış günüdür.

Kuran-ı Kerim 519 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 44 nolu ayeti
O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir.

Kuran-ı Kerim 520 . sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 13 nolu ayeti
O gün onlar ateşe sokulacaklardır.

Kuran-ı Kerim 522 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 9 nolu ayeti
O gün gök sallanıp çalkalanır.

Kuran-ı Kerim 522 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 13,14 nolu ayeti
O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da «İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!» denilir.

Kuran-ı Kerim 524 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 46 nolu ayeti
O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler.

Kuran-ı Kerim 529 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 48 nolu ayeti
O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde «Cehennemin elemini tadın!» denir.

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 39 nolu ayeti
İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.

Kuran-ı Kerim 541 . sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 6 nolu ayeti
O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Kuran-ı Kerim 543 . sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 18 nolu ayeti
O gün Allah onların hepsini yeniden diriltecek, onlar da dünyada size yemin ettikleri gibi, O'na yemin edeceklerdir. Kendilerinin bir şey (hakikat) üzerinde olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar.

Kuran-ı Kerim 564 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 42 nolu ayeti
O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.

Kuran-ı Kerim 566 . sayfasında bulunan,Hakka süresinin 13,14,15 nolu ayeti
Artık Sûr'a bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman, işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).

Kuran-ı Kerim 566 . sayfasında bulunan,Hakka süresinin 16 nolu ayeti
Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar.

Kuran-ı Kerim 566 . sayfasında bulunan,Hakka süresinin 17 nolu ayeti
Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.

Kuran-ı Kerim 566 . sayfasında bulunan,Hakka süresinin 18 nolu ayeti
(Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.

Kuran-ı Kerim 567 . sayfasında bulunan,Mearic süresinin 8 nolu ayeti
O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur.

Kuran-ı Kerim 569 . sayfasında bulunan,Mearic süresinin 43,44 nolu ayeti
O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür!

Kuran-ı Kerim 573 . sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 14 nolu ayeti
O gün (kıyamet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner.

Kuran-ı Kerim 574 . sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 9 nolu ayeti
İşte o gün zorlu bir gündür.

Kuran-ı Kerim 576 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 10 nolu ayeti
O gün insan, «Kaçacak yer neresi!» diyecektir.

Kuran-ı Kerim 576 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 12 nolu ayeti
O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

Kuran-ı Kerim 576 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 13 nolu ayeti
O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

Kuran-ı Kerim 577 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 22 nolu ayeti
Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.

Kuran-ı Kerim 577 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 24 nolu ayeti
Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır;

Kuran-ı Kerim 577 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 30 nolu ayeti
İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.

Kuran-ı Kerim 579 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 15 nolu ayeti
O gün (Peygamber'i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 24 nolu ayeti
O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 582 . sayfasında bulunan,Nebe süresinin 37 nolu ayeti
O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

Kuran-ı Kerim 582 . sayfasında bulunan,Nebe süresinin 40 nolu ayeti
Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: «Keşke toprak olsaydım!» diyecektir.

Kuran-ı Kerim 582 . sayfasında bulunan,Naziat süresinin 6,7,8,9 nolu ayeti
Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür.

Kuran-ı Kerim 585 . sayfasında bulunan,Abese süresinin 34,35,36 nolu ayeti
İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.

Kuran-ı Kerim 585 . sayfasında bulunan,Abese süresinin 38,39 nolu ayeti
O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir.

Kuran-ı Kerim 585 . sayfasında bulunan,Abese süresinin 40,41,42 nolu ayeti
Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.

Kuran-ı Kerim 586 . sayfasında bulunan,İnfitar süresinin 17,18,19 nolu ayeti
Ceza günü nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır.

Kuran-ı Kerim 587 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 10 nolu ayeti
O gün vay haline yalancıların!

Kuran-ı Kerim 587 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 15 nolu ayeti
Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.

Kuran-ı Kerim 588 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 34 nolu ayeti
İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler.

Kuran-ı Kerim 591 . sayfasında bulunan,Gasiye süresinin 2,3,4,5,6,7 nolu ayeti
O gün bir takım yüzler zelildir, durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur, kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur, o ise ne besler ne de açlığı giderir.

Kuran-ı Kerim 591 . sayfasında bulunan,Gasiye süresinin 8,9,10,11 nolu ayeti
O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar; (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır, yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler.

Kuran-ı Kerim 593 . sayfasında bulunan,Fecr süresinin 23 nolu ayeti
O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!

Kuran-ı Kerim 599 . sayfasında bulunan,Zilzal süresinin 1,2,3,4,5 nolu ayeti
Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.

Kuran-ı Kerim 599 . sayfasında bulunan,Zilzal süresinin 6 nolu ayeti
O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.

Kuran-ı Kerim 599 . sayfasında bulunan,Adiyat süresinin 9,10,11 nolu ayeti
Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.

Kuran-ı Kerim 600 . sayfasında bulunan,Kari'a süresinin 6,7 nolu ayeti
O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse işte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.

Kuran-ı Kerim 600 . sayfasında bulunan,Tekasür süresinin 5,6,7,8 nolu ayeti
Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.