Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Tesbih et kelimeleri bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 55 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 41 nolu ayeti
Zekeriyya: Rabbim! (Oğlum olacağına dair) bana bir alâmet göster, dedi. Allah buyurdu ki: Senin için alâmet, insanlara, üç gün, işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.

Kuran-ı Kerim 266 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 98 nolu ayeti
Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!

Kuran-ı Kerim 285 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 44 nolu ayeti
Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halîmdir, bağışlayıcıdır.

Kuran-ı Kerim 320 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 130 nolu ayeti
(Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin.

Kuran-ı Kerim 354 . sayfasında bulunan,Nur süresinin 41 nolu ayeti
Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir.

Kuran-ı Kerim 364 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 58 nolu ayeti
Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter.

Kuran-ı Kerim 519 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 39 nolu ayeti
(Resûlüm!) Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et.

Kuran-ı Kerim 519 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 40 nolu ayeti
Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O'nu tesbih et.

Kuran-ı Kerim 524 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 48 nolu ayeti
Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.

Kuran-ı Kerim 524 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 49 nolu ayeti
Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et.

Kuran-ı Kerim 535 . sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 74 nolu ayeti
Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.

Kuran-ı Kerim 536 . sayfasında bulunan,Hadid süresinin 1 nolu ayeti
Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.

Kuran-ı Kerim 544 . sayfasında bulunan,Haşr süresinin 1 nolu ayeti
Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Kuran-ı Kerim 564 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 28 nolu ayeti
İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size «Rabbinizi tesbih etsenize» dememiş miydim?

Kuran-ı Kerim 579 . sayfasında bulunan,İnsan süresinin 26 nolu ayeti
Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et.

Kuran-ı Kerim 603 . sayfasında bulunan,Nasr süresinin 1,2,3 nolu ayeti
Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.