Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Yalan kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 3 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 10 nolu ayeti
Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardır.

Kuran-ı Kerim 7 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 39 nolu ayeti
İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedî kalırlar.

Kuran-ı Kerim 13 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 87 nolu ayeti
Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da deliller verdik. Ve onu, Rûhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Ama ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklük taslayarak kimini yalanladığınız kimini de öldürdüğünüz doğru değil mi!

Kuran-ı Kerim 51 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 11 nolu ayeti
(Onların yolu) Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim âyetlerimizi yalanladılar, Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Kuran-ı Kerim 57 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 61 nolu ayeti
Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim.

Kuran-ı Kerim 59 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 75 nolu ayeti
Ehl-i kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların, «Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur» demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar.

Kuran-ı Kerim 62 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 94 nolu ayeti
Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte bunlar, zalimlerin ta kendisidirler.

Kuran-ı Kerim 67 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 137 nolu ayeti
Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini) yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün!

Kuran-ı Kerim 74 . sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 184 nolu ayeti
(Resûlüm!) Eğer seni yalancılıkla itham ettilerse (yadırgama); gerçekten, senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi.

Kuran-ı Kerim 86 . sayfasında bulunan,Nisa süresinin 50 nolu ayeti
Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar; apaçık bir günah olarak bu (onlara) yeter!

Kuran-ı Kerim 108 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 10 nolu ayeti
İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir.

Kuran-ı Kerim 113 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 41 nolu ayeti
Ey Resûl! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyle «inandık» diyen kimselerden ve yahudilerden küfür içinde koşuşanlar(ın hali) seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler, ve sana gelmeyen (bazı) kimselere kulak verirler; kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. «Eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının!» derler. Allah bir kimseyi şaşkınlığa (fitneye) düşürmek isterse, sen Allah'a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır.

Kuran-ı Kerim 114 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 42 nolu ayeti
Hep yalana kulak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah âdil olanları sever.

Kuran-ı Kerim 118 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 70 nolu ayeti
Andolsun ki İsrailoğullarının sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilâhî hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

Kuran-ı Kerim 121 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 86 nolu ayeti
İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir.

Kuran-ı Kerim 123 . sayfasında bulunan,Maide süresinin 103 nolu ayeti
Allah bahîra, sâibe, vasîle ve hâm diye bir şey (meşru) kılmamıştır. Fakat kâfirler, yalan yere Allah'a iftira etmektedirler ve onların çoğunun da kafaları çalışmaz.

Kuran-ı Kerim 127 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 5 nolu ayeti
Gerçekten onlar, kendilerine Hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir.

Kuran-ı Kerim 128 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 11 nolu ayeti
De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!

Kuran-ı Kerim 129 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 21 nolu ayeti
Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa ermezler!

Kuran-ı Kerim 129 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 24 nolu ayeti
Gör ki, kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve (tanrı diye) uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti!

Kuran-ı Kerim 129 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 27 nolu ayeti
Onların ateşin karşısında durdurulup «Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!» dediklerini bir görsen!..

Kuran-ı Kerim 130 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 28 nolu ayeti
Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü. Eğer (dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.

Kuran-ı Kerim 130 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 31 nolu ayeti
Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara Kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar, günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: «Dünyada iyi amelleri terketmemizden dolayı vah bize!» Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür!

Kuran-ı Kerim 130 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 33 nolu ayeti
Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar.

Kuran-ı Kerim 130 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 34 nolu ayeti
Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini (kanunlarını) değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi.

Kuran-ı Kerim 131 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 39 nolu ayeti
Âyetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir.

Kuran-ı Kerim 132 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 49 nolu ayeti
Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir.

Kuran-ı Kerim 133 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 57 nolu ayeti
De ki: Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz (azap) benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Kuran-ı Kerim 134 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 66 nolu ayeti
Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: Ben size vekil (kefil) değilim.

Kuran-ı Kerim 138 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 93 nolu ayeti
Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden ve «Ben de Allah'ın indirdiği âyetlerin benzerini indireceğim» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!

Kuran-ı Kerim 141 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 116 nolu ayeti
Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler.

Kuran-ı Kerim 146 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 144 nolu ayeti
Deveden de iki, sığırdan da iki (yarattı.) De ki: O bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir! Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Kuran-ı Kerim 147 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 147 nolu ayeti
Eğer seni yalanlarlarsa de ki: Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber O'nun azabı, suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz.

Kuran-ı Kerim 147 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 148 nolu ayeti
Putperestler diyecekler ki: «Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.» Onlardan öncekiler de aynı şekilde (peygamberleri) yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki: Yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.

Kuran-ı Kerim 147 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 150 nolu ayeti
De ki: Allah şunu yasak etti, diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin! Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme; âyetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar, Rablerine eş tutuyorlar.

Kuran-ı Kerim 148 . sayfasında bulunan,En'am süresinin 157 nolu ayeti
Yahut «Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk» demeyesiniz diye (Kur'an'ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

Kuran-ı Kerim 153 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 36 nolu ayeti
Âyetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

Kuran-ı Kerim 153 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 37 nolu ayeti
Allah'a iftira eden ya da O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz (melekler) gelip canlarını alırken «Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede?» derler. (Onlar da) «Bizden sıvışıp gittiler» derler. Ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Kuran-ı Kerim 154 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 40 nolu ayeti
Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!

Kuran-ı Kerim 157 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 64 nolu ayeti
Onu yalanladılar, biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık, âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk! Çünkü onlar kör bir kavim idiler.

Kuran-ı Kerim 157 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 66 nolu ayeti
Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.

Kuran-ı Kerim 158 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 72 nolu ayeti
Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve âyetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Kuran-ı Kerim 161 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 89 nolu ayeti
Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemiş başka, yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Kuran-ı Kerim 161 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 92 nolu ayeti
Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler. Asıl ziyana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanların kendileridir.

Kuran-ı Kerim 162 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 96 nolu ayeti
O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve (günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.

Kuran-ı Kerim 162 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 101 nolu ayeti
İşte o ülkeler... Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kâfirlerin kalplerini Allah böyle mühürler.

Kuran-ı Kerim 165 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 136 nolu ayeti
Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.

Kuran-ı Kerim 167 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 146 nolu ayeti
Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri âyetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse, hemen ona saparlar. Bu durum, onların âyetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir.

Kuran-ı Kerim 167 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 147 nolu ayeti
Halbuki âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar, yapmakta oldukları amellerden başka bir şey için mi cezalandırılırlar!

Kuran-ı Kerim 172 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 176 nolu ayeti
Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; belki düşünürler.

Kuran-ı Kerim 172 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 177 nolu ayeti
Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür!

Kuran-ı Kerim 173 . sayfasında bulunan,A'raf süresinin 182 nolu ayeti
Âyetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helâke götüreceğiz.

Kuran-ı Kerim 183 . sayfasında bulunan,Enfal süresinin 54 nolu ayeti
(Evet bunların durumu), Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar Rablerinin âyetlerini yalanlamışlardı; biz de onları günahlarından ötürü helâk etmiştik ve Firavun ailesini (denizde) boğmuştuk. Hepsi de zalimler idiler.

Kuran-ı Kerim 193 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 42 nolu ayeti
Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı (o münafıklar) mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, «Gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık» diye kendilerini helâk edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor.

Kuran-ı Kerim 193 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 43 nolu ayeti
Allah seni affetti. Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup, sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin verdin?

Kuran-ı Kerim 198 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 77 nolu ayeti
Nihayet, Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak (iki yüzlülük) soktu.

Kuran-ı Kerim 200 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 90 nolu ayeti
Bedevîlerden, (mazeretleri olduğunu) iddia edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resûlüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kâfir olanlara elem verici bir azap erişecektir.

Kuran-ı Kerim 203 . sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 107 nolu ayeti
(Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

Kuran-ı Kerim 209 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 17 nolu ayeti
Öyleyse kim Allah’a karşı yalan uydurandan veya onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir! Bilesiniz ki suçlular asla onmazlar!

Kuran-ı Kerim 212 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 41 nolu ayeti
(Resûlüm!) onlar seni yalanlarlarsa de ki: Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

Kuran-ı Kerim 213 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 45 nolu ayeti
Allah’ın onları, sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdi.

Kuran-ı Kerim 214 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 60 nolu ayeti
Allah’a karşı yalan uyduranların kıyamet günü (âkıbetleri) hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Kuran-ı Kerim 215 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 66 nolu ayeti
İyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah’ındır. (O halde) Allah’tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar! Doğrusu onlar, zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar.

Kuran-ı Kerim 215 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 69 nolu ayeti
De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.

Kuran-ı Kerim 216 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 73 nolu ayeti
Yine de onu yalanladılar, biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları (yeryüzünde) halifeler kıldık; âyetlerimizi yalanlayanları da (denizde) boğduk. Bak ki uyarılanların (fakat inanmayanların) sonu nasıl oldu!

Kuran-ı Kerim 216 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 74 nolu ayeti
Sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz.

Kuran-ı Kerim 218 . sayfasında bulunan,Yunus süresinin 95 nolu ayeti
Allah’ın âyetlerini yalanlayanlardan da olma, sonra ziyana uğrayanlardan olursun.

Kuran-ı Kerim 222 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 18 nolu ayeti
Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar (kıyamet gününde) Rablerine arz edilecekler, şahitler de: İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir, diyecekler. Bilin ki, Allah'ın lâneti zalimlerin üzerinedir!

Kuran-ı Kerim 223 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 27 nolu ayeti
Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: «Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz.»

Kuran-ı Kerim 226 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 50 nolu ayeti
Âd kavmine de kardeşleri Hûd'u (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.

Kuran-ı Kerim 228 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 65 nolu ayeti
Fakat Semûd kavmi o deveyi, ayaklarını keserek öldürdüler. Sâlih dedi ki: «Yurdunuzda üç gün daha yaşayın (sonra helâk olacaksınız)!» Bu söz, yalanlanamayan bir tehdit idi.

Kuran-ı Kerim 231 . sayfasında bulunan,Hud süresinin 93 nolu ayeti
Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Kendisini rezil edecek azabın geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz! Bekleyin! Ben de sizinle beraber beklemekteyim.»

Kuran-ı Kerim 237 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 26 nolu ayeti
Yusuf: «Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi» dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti: «Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır.»

Kuran-ı Kerim 237 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 27 nolu ayeti
«Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir.»

Kuran-ı Kerim 243 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 74 nolu ayeti
(Yusuf'un adamları) dediler ki: Peki, siz yalancıysanız bunun cezası nedir?

Kuran-ı Kerim 247 . sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 110 nolu ayeti
Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. (Fakat) suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez.

Kuran-ı Kerim 257 . sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 22 nolu ayeti
(Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: «Şüphesiz Allah size gerçek olanı vâdetti, ben de size vâdettim ama, size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkâra) çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah'a) ortak koşmanızı reddettim.» Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır.

Kuran-ı Kerim 265 . sayfasında bulunan,Hicr süresinin 80 nolu ayeti
Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.

Kuran-ı Kerim 270 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 39 nolu ayeti
Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için (Allah onları diriltecek).

Kuran-ı Kerim 272 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 62 nolu ayeti
Kendilerinin hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. En güzel sonucun kendilerinin olduğunu anlatan dilleri de yalanın örneğini veriyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır ve onlar, (ateşe) terkolunacaklar.

Kuran-ı Kerim 275 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 86 nolu ayeti
(Allah'a) ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki: «Rabbimiz! İşte bunlar, seni bırakıp da tapmış olduğumuz ortaklarımızdır.» Onlar da bunlara: «Siz mutlaka yalancılarsınız» diye söz atarlar.

Kuran-ı Kerim 278 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 105 nolu ayeti
Allah'ın âyetlerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur. İşte onlar, yalancıların kendileridir.

Kuran-ı Kerim 279 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 113 nolu ayeti
Andolsun ki, onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi.

Kuran-ı Kerim 279 . sayfasında bulunan,Nahl süresinin 116 nolu ayeti
Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak «Bu helâldir, şu da haramdır» demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.

Kuran-ı Kerim 287 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 59 nolu ayeti
Bizi, âyetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan tek şey, öncekilerin bu âyetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semûd kavmine, açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise, (bu deveyi boğazladılar ve) bu yüzden zalim oldular. Oysa biz âyetleri ancak korkutmak için göndeririz.

Kuran-ı Kerim 288 . sayfasında bulunan,İsra süresinin 73 nolu ayeti
Müşrikler, sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni, nerdeyse, sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi.

Kuran-ı Kerim 293 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 5 nolu ayeti
Ne onların (Allah evlât edindi, diyenlerin), ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! Yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

Kuran-ı Kerim 293 . sayfasında bulunan,Kehf süresinin 15 nolu ayeti
Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler. (Ne mümkün!) Öyle ise Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı?

Kuran-ı Kerim 313 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 48 nolu ayeti
Hakikaten bize vahyolundu ki: (Peygamberleri) yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir.

Kuran-ı Kerim 314 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 56 nolu ayeti
Andolsun biz ona (Firavun'a) bütün (bu) delillerimizi gösterdik; yine de yalanladı ve diretti.

Kuran-ı Kerim 314 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 61 nolu ayeti
Musa onlara: Yazık size! dedi, Allah hakkında yalan uydurmayın! Sonra O, bir azap ile kökünüzü keser! İftira eden, muhakkak perişan olur.

Kuran-ı Kerim 334 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 30 nolu ayeti
Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden sakının.

Kuran-ı Kerim 336 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 42,43,44 nolu ayeti
(Resûlüm!) Eğer onlar (inkârcılar) seni yalanlıyorlarsa, (şunu bil ki) onlardan önce Nuh'un kavmi, Âd, Semûd, İbrahim'in kavmi, Lût'un kavmi ve Medyen halkı da (peygamberlerini) yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kâfirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları reddim (cezalandırmam)!

Kuran-ı Kerim 338 . sayfasında bulunan,Hac süresinin 57 nolu ayeti
İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

Kuran-ı Kerim 342 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 26 nolu ayeti
(Nuh), Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!

Kuran-ı Kerim 343 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 38 nolu ayeti
«O, Allah hakkında yalnızca yalan uyduran bir adamdır; biz ona inanmıyoruz.»

Kuran-ı Kerim 343 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 39 nolu ayeti
O peygamber: Rabbim! dedi, beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol!

Kuran-ı Kerim 344 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 44 nolu ayeti
Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında, onlar bu peygamberi yalanladılar; biz de onları birbiri ardından yok ettik ve onları ibret hikâyelerine dönüştürdük. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme!

Kuran-ı Kerim 344 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 48 nolu ayeti
Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helâk edilenlerden oldular.

Kuran-ı Kerim 347 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 90 nolu ayeti
Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik; onlar ise hakikaten yalancılardır.

Kuran-ı Kerim 348 . sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 105 nolu ayeti
Size âyetlerim okunurdu da, siz onları yalanlardınız değil mi?

Kuran-ı Kerim 349 . sayfasında bulunan,Nur süresinin 6,7 nolu ayeti
Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesi, beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lânetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

Kuran-ı Kerim 349 . sayfasında bulunan,Nur süresinin 8,9 nolu ayeti
Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.

Kuran-ı Kerim 350 . sayfasında bulunan,Nur süresinin 13 nolu ayeti
Onların (iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Mademki şahitler getiremediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.

Kuran-ı Kerim 359 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 4 nolu ayeti
İnkâr edenler: Bu (Kur'an), olsa olsa onun (Muhammed'in) uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümre de bu hususta kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır.

Kuran-ı Kerim 359 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 11 nolu ayeti
Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık.

Kuran-ı Kerim 360 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 19 nolu ayeti
(Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denir:) İşte (taptıklarınız), söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne (azabınızı) geri çevirebilir, ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız!

Kuran-ı Kerim 362 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 36 nolu ayeti
«Âyetlerimizi yalan sayan kavme gidin» dedik. Sonunda, (yola gelmediklerinden) onları yerle bir ediverdik.

Kuran-ı Kerim 362 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 37 nolu ayeti
Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları, suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık.

Kuran-ı Kerim 365 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 77 nolu ayeti
(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkârcılar! Size Resûl'ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!

Kuran-ı Kerim 366 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 6 nolu ayeti
Üstelik (ona) «yalandır» derler; fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kuran-ı Kerim 366 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 12 nolu ayeti
Musa şöyle dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum.

Kuran-ı Kerim 370 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 105 nolu ayeti
Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.

Kuran-ı Kerim 371 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 117 nolu ayeti
Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı.

Kuran-ı Kerim 371 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 123 nolu ayeti
Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.

Kuran-ı Kerim 372 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 139 nolu ayeti
Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de kendilerini helâk ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır; ama çokları iman etmezler.

Kuran-ı Kerim 372 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 141 nolu ayeti
Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı.

Kuran-ı Kerim 373 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 160 nolu ayeti
Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı.

Kuran-ı Kerim 373 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 176 nolu ayeti
Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı.

Kuran-ı Kerim 374 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 186 nolu ayeti
Sen de, ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki, biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz.

Kuran-ı Kerim 374 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 189 nolu ayeti
Velhasıl onu yalancı saydılar da, kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün azabı idi!

Kuran-ı Kerim 375 . sayfasında bulunan,Şuara süresinin 223 nolu ayeti
Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar.

Kuran-ı Kerim 378 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 27 nolu ayeti
(Süleyman Hüdhüd'e) dedi ki: Doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın, bakacağız.

Kuran-ı Kerim 383 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 83 nolu ayeti
O gün, her ümmet içinden âyetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak (hesap yerine) sevkedilirler.

Kuran-ı Kerim 383 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 84 nolu ayeti
Nihayet, (hesap yerine) geldikleri zaman Allah buyurur: Siz benim âyetlerimi, ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi?

Kuran-ı Kerim 388 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 34 nolu ayeti
Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.

Kuran-ı Kerim 389 . sayfasında bulunan,Kasas süresinin 38 nolu ayeti
Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi.

Kuran-ı Kerim 395 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 3 nolu ayeti
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.

Kuran-ı Kerim 396 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 12 nolu ayeti
Kâfirler, iman edenlere: Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim, derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle yalan söylemektedirler.

Kuran-ı Kerim 397 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 18 nolu ayeti
Eğer (size tebliğ edileni) yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de (kendilerine tebliğ edileni) yalan saymışlardır. Peygamber'e düşen, yalnız açık bir tebliğdir.

Kuran-ı Kerim 399 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 37 nolu ayeti
Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken, kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.

Kuran-ı Kerim 403 . sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 68 nolu ayeti
Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!

Kuran-ı Kerim 404 . sayfasında bulunan,Rum süresinin 10 nolu ayeti
Sonunda, Allah'ın âyetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların âkıbetleri pek fena oldu.

Kuran-ı Kerim 405 . sayfasında bulunan,Rum süresinin 16 nolu ayeti
İnkâr edenler, âyetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlar ise, işte onlar azapla yüzyüze bırakılacaklardır.

Kuran-ı Kerim 415 . sayfasında bulunan,Secde süresinin 20 nolu ayeti
Yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın! denir.

Kuran-ı Kerim 432 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 42 nolu ayeti
Bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın! diyeceğiz.

Kuran-ı Kerim 432 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 43 nolu ayeti
Onlara apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki: Bu, sizi babalarınızın taptığı (putlardan) çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve yine bu (Kur'an) da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Hak kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler de: Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, dediler.

Kuran-ı Kerim 432 . sayfasında bulunan,Sebe süresinin 45 nolu ayeti
Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) inkâr etmişlerdi. Bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. (Böyle iken), peygamberimi yalanladılar; ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu!

Kuran-ı Kerim 434 . sayfasında bulunan,Fatır süresinin 4 nolu ayeti
Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme); senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir.

Kuran-ı Kerim 436 . sayfasında bulunan,Fatır süresinin 25 nolu ayeti
Eğer seni yalanlıyorlarsa (üzülme), onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. (Oysa ki) peygamberleri onlara açık âyetler (mucizeler), sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi.

Kuran-ı Kerim 440 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 14 nolu ayeti
İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar: Biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz! dediler.

Kuran-ı Kerim 440 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 15 nolu ayeti
Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.

Kuran-ı Kerim 445 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 21 nolu ayeti
İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.

Kuran-ı Kerim 450 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 127,128 nolu ayeti
Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlâslı kulları müstesna; onların hepsi (cehenneme) götürüleceklerdir.

Kuran-ı Kerim 450 . sayfasında bulunan,Saffat süresinin 151,152 nolu ayeti
Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar; «Allah doğurdu» diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar.

Kuran-ı Kerim 452 . sayfasında bulunan,Sad süresinin 4,5 nolu ayeti
Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler.

Kuran-ı Kerim 452 . sayfasında bulunan,Sad süresinin 12,13 nolu ayeti
Onlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar. İşte bunlar da (peygamberlere karşı) birleşen topluluklardır.

Kuran-ı Kerim 452 . sayfasında bulunan,Sad süresinin 14 nolu ayeti
Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden (kendilerine) azabım hak oldu.

Kuran-ı Kerim 460 . sayfasında bulunan,Zümer süresinin 25 nolu ayeti
Onlardan öncekiler (peygamberleri) yalanladılar da farkına varmadıkları bir yerden onlara azap çattı.

Kuran-ı Kerim 461 . sayfasında bulunan,Zümer süresinin 32 nolu ayeti
Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği (Kur'an'ı) yalan sayandan daha zalim kimdir? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi?

Kuran-ı Kerim 464 . sayfasında bulunan,Zümer süresinin 59 nolu ayeti
Hayır (dönemeyeceksin)! Âyetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkârcılardan olmuştun.

Kuran-ı Kerim 464 . sayfasında bulunan,Zümer süresinin 60 nolu ayeti
Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir?

Kuran-ı Kerim 468 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 23,24 nolu ayeti
Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler.

Kuran-ı Kerim 469 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 28 nolu ayeti
Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi: Siz bir adamı «Rabbim Allah'tır» diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin (azâbın), bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez.

Kuran-ı Kerim 470 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 36,37 nolu ayeti
Firavun: Ey Hâmân, bana yüksek bir kule yap; belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın Tanrısı'nı görürüm! Doğrusu ben onu, yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a, yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı.

Kuran-ı Kerim 474 . sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 70 nolu ayeti
Onlar, Kitab'ı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında (gerçeği) anlayacaklar!

Kuran-ı Kerim 485 . sayfasında bulunan,Şura süresinin 24 nolu ayeti
Yoksa onlar, (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları bilendir.

Kuran-ı Kerim 489 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 20 nolu ayeti
Ve dediler ki: Rahmân dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Kuran-ı Kerim 490 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 25 nolu ayeti
Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu?

Kuran-ı Kerim 498 . sayfasında bulunan,Casiye süresinin 7 nolu ayeti
Vay haline, her yalancı ve günahkâr kişinin!

Kuran-ı Kerim 502 . sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 11 nolu ayeti
İnkâr edenler, iman edenler hakkında dediler ki: «Bu iş bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi.» Fakat onlar bununla doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için «Bu eski bir yalandır» diyecekler.

Kuran-ı Kerim 504 . sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 28 nolu ayeti
Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir.

Kuran-ı Kerim 517 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 5 nolu ayeti
Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler.

Kuran-ı Kerim 517 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 12 nolu ayeti
Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Kuran-ı Kerim 517 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 14 nolu ayeti
Eyke halkı ve Tübba' kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti!

Kuran-ı Kerim 520 . sayfasında bulunan,Zariyat süresinin 10 nolu ayeti
Kahrolsun o koyu yalancılar!

Kuran-ı Kerim 522 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 11 nolu ayeti
Yalanlayanların vay haline o gün!

Kuran-ı Kerim 522 . sayfasında bulunan,Tur süresinin 13,14 nolu ayeti
O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da «İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!» denilir.

Kuran-ı Kerim 525 . sayfasında bulunan,Necm süresinin 10,11 nolu ayeti
Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.

Kuran-ı Kerim 527 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 3 nolu ayeti
Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.

Kuran-ı Kerim 528 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 9 nolu ayeti
Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek: O, delirdi, dediler. Ve (Nuh, davetten vazgeçmeye) zorlandı.

Kuran-ı Kerim 528 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 18 nolu ayeti
Âd kavmi (Peygamberleri Hûd'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).

Kuran-ı Kerim 528 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 23 nolu ayeti
Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.

Kuran-ı Kerim 528 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 25 nolu ayeti
«Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir» (dediler.)

Kuran-ı Kerim 528 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 26 nolu ayeti
Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir.

Kuran-ı Kerim 529 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 33 nolu ayeti
Lût'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı.

Kuran-ı Kerim 529 . sayfasında bulunan,Kamer süresinin 42 nolu ayeti
Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık.

Kuran-ı Kerim 530 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 13 nolu ayeti
O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 530 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 16 nolu ayeti
O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 18 nolu ayeti
Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 21 nolu ayeti
O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 23 nolu ayeti
Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 25 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 28 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 30 nolu ayeti
O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 32 nolu ayeti
Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 34 nolu ayeti
Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 36 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 38 nolu ayeti
Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 531 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 40 nolu ayeti
O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 42 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 43 nolu ayeti
İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 45 nolu ayeti
Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 47 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 49 nolu ayeti
Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 51 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 53 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 55 nolu ayeti
Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 57 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 59 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 61 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 63 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 65 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 532 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 67 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 533 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 69 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 533 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 71 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 533 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 73 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 533 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 75 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 533 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 77 nolu ayeti
Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

Kuran-ı Kerim 533 . sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 2 nolu ayeti
Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

Kuran-ı Kerim 535 . sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 51 nolu ayeti
Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!

Kuran-ı Kerim 536 . sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 82 nolu ayeti
Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

Kuran-ı Kerim 536 . sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 92 nolu ayeti
Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,

Kuran-ı Kerim 539 . sayfasında bulunan,Hadid süresinin 19 nolu ayeti
Allah'a ve peygamberlerine iman edenler, (evet) işte onlar, Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükâfatları ve nûrları vardır. İnkâr edip de âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır.

Kuran-ı Kerim 541 . sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 2 nolu ayeti
İçinizden zıhâr yapanların kadınları, onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır.

Kuran-ı Kerim 543 . sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 14 nolu ayeti
Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar.

Kuran-ı Kerim 543 . sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 18 nolu ayeti
O gün Allah onların hepsini yeniden diriltecek, onlar da dünyada size yemin ettikleri gibi, O'na yemin edeceklerdir. Kendilerinin bir şey (hakikat) üzerinde olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar.

Kuran-ı Kerim 546 . sayfasında bulunan,Haşr süresinin 11 nolu ayeti
Münafıkların, kitap ehlinden inkâr eden dostlarına: Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız; sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız, mutlaka yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah, onların yalancı olduklarına şahitlik eder.

Kuran-ı Kerim 551 . sayfasında bulunan,Saff süresinin 7 nolu ayeti
İslâm'a çağırıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.

Kuran-ı Kerim 552 . sayfasında bulunan,Cuma süresinin 5 nolu ayeti
Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Kuran-ı Kerim 553 . sayfasında bulunan,Münafikun süresinin 1 nolu ayeti
Münafıklar sana geldiklerinde: Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen elbette, O'nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir.

Kuran-ı Kerim 556 . sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 10 nolu ayeti
İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedî kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası!

Kuran-ı Kerim 561 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 9 nolu ayeti
Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz (onu) yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik.

Kuran-ı Kerim 562 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 18 nolu ayeti
Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!

Kuran-ı Kerim 563 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 8 nolu ayeti
O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme!

Kuran-ı Kerim 565 . sayfasında bulunan,Kalem süresinin 44 nolu ayeti
(Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur'an'ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.

Kuran-ı Kerim 565 . sayfasında bulunan,Hakka süresinin 4 nolu ayeti
Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.

Kuran-ı Kerim 567 . sayfasında bulunan,Hakka süresinin 49 nolu ayeti
İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.

Kuran-ı Kerim 571 . sayfasında bulunan,Cin süresinin 4 nolu ayeti
Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.

Kuran-ı Kerim 571 . sayfasında bulunan,Cin süresinin 5 nolu ayeti
Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.

Kuran-ı Kerim 573 . sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 11 nolu ayeti
Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

Kuran-ı Kerim 575 . sayfasında bulunan,Müddesir süresinin 46 nolu ayeti
Ceza gününü de yalan sayıyorduk,

Kuran-ı Kerim 576 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 5 nolu ayeti
Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.

Kuran-ı Kerim 577 . sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 32 nolu ayeti
Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.

Kuran-ı Kerim 579 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 15 nolu ayeti
O gün (Peygamber'i ve ahireti) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 579 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 19 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 24 nolu ayeti
O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 28 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 29 nolu ayeti
(İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 34 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 37 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 40 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 45 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 47 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 580 . sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 49 nolu ayeti
O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

Kuran-ı Kerim 581 . sayfasında bulunan,Nebe süresinin 28 nolu ayeti
Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.

Kuran-ı Kerim 582 . sayfasında bulunan,Nebe süresinin 35 nolu ayeti
Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.

Kuran-ı Kerim 583 . sayfasında bulunan,Naziat süresinin 21 nolu ayeti
(O ise) hemen yalanladı ve isyan etti.

Kuran-ı Kerim 586 . sayfasında bulunan,İnfitar süresinin 9,10,11,12 nolu ayeti
Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.

Kuran-ı Kerim 587 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 10 nolu ayeti
O gün vay haline yalancıların!

Kuran-ı Kerim 587 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 11 nolu ayeti
Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar.

Kuran-ı Kerim 587 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 12 nolu ayeti
Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.

Kuran-ı Kerim 587 . sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 17 nolu ayeti
Sonra onlara: «İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur» denilir.

Kuran-ı Kerim 589 . sayfasında bulunan,İnşikak süresinin 22 nolu ayeti
Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.

Kuran-ı Kerim 590 . sayfasında bulunan,Buruc süresinin 19 nolu ayeti
Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

Kuran-ı Kerim 594 . sayfasında bulunan,Şems süresinin 11,12,13,14,15 nolu ayeti
Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

Kuran-ı Kerim 595 . sayfasında bulunan,Leyl süresinin 8,9,10,11 nolu ayeti
Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.

Kuran-ı Kerim 595 . sayfasında bulunan,Leyl süresinin 15,16 nolu ayeti
O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer.

Kuran-ı Kerim 597 . sayfasında bulunan,Tin süresinin 7 nolu ayeti
Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?

Kuran-ı Kerim 597 . sayfasında bulunan,Alak süresinin 13 nolu ayeti
Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

Kuran-ı Kerim 597 . sayfasında bulunan,Alak süresinin 15,16,17,18,19 nolu ayeti
Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 602 . sayfasında bulunan,Ma'un süresinin 1 nolu ayeti
Dini yalanlayanı gördün mü?Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.