Çözümü olan 20 soru

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.


Not : Çözümleri hesabında TL olan üyeler görebilir.
Soru no = 6905
K L M
Yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6904
D E F 11 cm 18 cm ? cm
Yukarıdaki üçgen bir ikizkenar üçgen olduğuna göre DF kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Çözüm yolu

Soru no = 6906
K L M
Yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6902
A B C D E F
Yukarıdaki A ve B noktaları ile hangi nokta arasında iki doğru parçası çizilirse bir eşkenar üçgen oluşur?
C D E F
Çözüm yolu

Soru no = 6903
A B C D E F G H I J
Kareli kağıta AB doğru parçası bir kenarı olmak üzere bir dikdörtgen yapmak için hangi iki nokta seçilmelidir?
D ve I E ve I C ve H D ve H
Çözüm yolu

Soru no = 6893
Üç kenar uzunluğuda aynı olan üçgene ne ad verilir? Eşkenar üçgen Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6895
K L M N T P R B C
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şekilde görülebilecek olan bir karenin kenarıdır?
PR kenarı PL kenarı KM kenarı KB kenarı
Çözüm yolu

Soru no = 6901
K L M
Yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6900

İzometrik kağıda çizili yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6899
D E F 11 cm 16 cm ? cm
Yukarıdaki üçgen bir ikizkenar üçgen olduğuna göre DF kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Çözüm yolu

Soru no = 6896
T U V E L P R K M
Aşağıdaki kenarların hepsi yukarıda görülebilecek karelerden birinin bir kenarıdır.Hangi kenarın uzunluğu en büyüktür?
VR kenarı PL kenarı EV kenarı MU kenarı
Çözüm yolu

Soru no = 6892
K L M
Yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6898
A B C D E F G H I J
Kareli kağıta AB doğru parçası bir kenarı olmak üzere bir kare yapmak için hangi iki nokta seçilmelidir?
C ve G D ve H E ve I E ve J
Çözüm yolu

Soru no = 6897
A B C D E F
Yukarıdaki A ve B noktaları ile hangi nokta arasında iki doğru parçası çizilirse bir eşkenar üçgen oluşur?
C D E F
Çözüm yolu

Soru no = 6894
A B C D E F G H I J
Kareli kağıta AB doğru parçası bir kenarı olmak üzere bir dikdörtgen yapmak için hangi iki nokta seçilmelidir?
D ve I E ve I C ve H D ve H
Çözüm yolu

Soru no = 6948
K L M
Yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6950
D E F G
Aşağıdakilerden hangi kenarın uzunluğu DG kenarının uzunluğuna eşittir?
FE kenarı ED kenarı GF kenarı
Çözüm yolu

Soru no = 6952
D E F
Yukarıdaki üçgenin EF kenar uzunluğu 20 cm , DE kenar uzunluğu 15 cm ve FD kenar uzunluğu 14 cm'dir
Buna göre yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu

Soru no = 6954
Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve dört kenarı olan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? İkizkenar üçgen Kare Dikdörtgen
Çözüm yolu

Soru no = 6956

İzometrik kağıda çizili yukarıdaki üçgen kenar uzunluklarına göre nasıl bir üçgendir?
Çeşitkenar üçgen İkizkenar üçgen Eşkenar üçgen
Çözüm yolu