Alan ölçme

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

3. sınıf alan ölçme , 4. sınıf alan ölçme , 5. sınıf alan ölçme , 6. sınıf alan ölçme ,

- TEST SAYFA ADLARI

3. sınıf : 3. sınıf alan ölçme testi

4. sınıf : 4. sınıf alan ölçme soruları , 4. sınıf alan ölçme testi

5. sınıf : 5. sınıf alan ölçme testi , 5. sınıf alan ölçme soruları , Dikdörtgen alanı hesaplamayı gerektiren problemler , Alan ölçme soruları , Dikdörtgen alanı soruları

6. sınıf : Yükseklik soruları , Paralelkenar soruları , Üçgen alanı soruları , Alan arazi ölçme birim soruları , Alan ile ilgili problemler , 6. sınıf alan ölçme soruları , 6. sınıf alan ölçme testi 2

- KAZANIM

- 3.sınıf Alan Ölçme

 1. Terimler veya kavramlar: alan
 2. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.
  1. Kaplama malzemesi olarak tek parçalık renkli kâğıt, plastik vb. malzeme kullanılabilir. Kaplama yapılacak malzemenin tek parça olmasına özellikle dikkat edilir.
  2. Alan ölçmede birim sayısı ve birim tekrarının önemi vurgulanır.
  3. Öğrencilerin birim sayısını sayarak söylemelerine yönelik çalışmalara yer verilir.
  4. İki farklı şeklin aynı türden standart olmayan birimlerle kaplanarak ölçülmesi ve alanlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptırılır.
 3. Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

- 4.sınıf Alan Ölçme

 1. Şekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler.
  1. Tanınan şekillerin yanı sıra kareli kâğıt üzerine çizilen yaprak, el gibi girintili şekillerle de çalışılır.
  2. Örnekler verilirken çevre uzunlukları aynı, alanları farklı şekiller üzerinde çalışmalar yapılır.
 2. Kare ve dikdörtgenin alanını toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkilendirir.
  1. Kare ve dikdörtgenin alanlarını birimkareleri sayarak hesaplar.
  2. Sayma, tekrarlı toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alan hesaplama çalışmaları yapılır.
  3. Bu çalışmalar yapılırken satır-sütun ilişkisinden yararlanılır.

- 5.sınıf Alan Ölçme

 1. Terimler: santimetrekare, metrekare Semboller: cm², m²
 2. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
  1. Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.
  2. Ayrıca alan kavramını anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 3. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.Tahminlerin ölçme yaparak kontrol edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
 4. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.
  1. Kenar uzunlukları doğal sayı olacak biçimde sınırlandırılır.
  2. Geometri tahtası, noktalı kâğıt ve benzeri araçlarla yapılan çalışmalara yer verilir.
 5. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

- 6.sınıf Alan Ölçme

 1. Terimler veya kavramlar: ar, dekar, hektar Semboller: km², hm², dam², m², dm², cm², mm²
 2. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
  1. Noktalı veya kareli kâğıtta üçgenlerde yükseklik çizme çalışmalarına yer verilir. Geniş açılı üçgenlerdeki yükseklikler de ele alınır.
  2. Üçgenin alan bağıntısı oluşturulurken dikdörtgenin alan bağıntısından yararlanılabilir.
 3. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
  1. Noktalı veya kareli kâğıtta paralelkenarın bir kenarına ait yüksekliği çizmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  2. Paralelkenarın alan bağıntısı oluşturulurken dikdörtgenin alan bağıntısından yararlanılabilir.
  3. Kare ve dikdörtgenin, paralelkenarın özel durumları olduğu vurgulanır.
 4. Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.
 5. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
 6. Alan ile ilgili problemleri çözer.Üçgen, dikdörtgen ve paralelkenardan oluşan bileşik şekillerin (örneğin açık zarf) alanlarını içeren problemlere yer verilir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.