Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Veri grubundaki sayıların toplamanın veri sayısına bölümü ile .... bulunur.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) ortalama B) aritmetik ortalama C) ortanca (medyan) D) tepe değeri (mod) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Veri grubunun ortanca değeri muhakkak veri grubunda olmalıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir veri grubunda birden fazla tepe değer olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 172 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Meryem'in son altı günde verdiği sadakalar 2 , 8 , 17 , 11 , 3 ve 7 dir.
Buna göre Elif'in verdiği günlük sadakaların aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 🏃
Atlet Hüseyin'in son dokuz günde günlük koştuğu mesafeler 5 , 15 , 20 , 8 , 6 , 14 , 19 , 17 , 13 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelerin ortanca değeri nedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Arabası ile 8 saatlik yol alan Eyüp'ün bir saatte aldığı mesafeler 95 , 92 , 96 , 20 , 70 , 94 , 96 , 85 dir.
Buna göre Eyüp'ün bir saatte aldığı yolun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Elif'in son 10 günde günlük çözdüğü sorular 30 , 18 , 25 , 17 , 20 , 16 , 30 , 19 , 26 , 28 dir.
Buna göre Elif'in günlük çözdüğü sorulara ait aşağıdaki ortalama çeşitlerin değerlerinden hangisi en küçüktür?
A) Ortanca B) Tepe değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
5015
6020
8015
905

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun tepe değeri nedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 5 10 15 20 25 30 35 40 Not Öğrenci sayısı 80 70 60 50 Grafik:Öğrenci notları
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayılar yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 150o 90o 120o 75 85 65 Grafik:Öğrenci notları
48 öğrenci olan bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 85 , 65 ve 75 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aritmetik ortalaması 15 olan 4 sayıya 20 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 8 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 19 veri grubundan bir tane 8 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Aritmetik ortalama D) Açıklık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ahmet'in son günlerde günlük okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) sayfa sayıları 17 , 21 , 14 , 16 , 19 , 20 , 17 , 16 dır.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.