Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir veri grubundaki sayılar sıralandığında ortada iki değer olursa ortanca değerini hesaplamak için bu iki değerin aritmetik ortalaması alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Bir veri grubunda tepe değer olmayabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Arabası ile 8 saatlik yol alan Eyüp'ün bir saatte aldığı mesafeler 95 , 92 , 96 , 20 , 70 , 94 , 96 , 85'dir.
Buna göre Eyüp'ün bir saatte aldığı yolun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevabını kontrol et

4. soru Meryem'in son altı günde verdiği sadakalar 2 , 9 , 17 , 11 , 1 ve 7'dir.
Buna göre Elif'in verdiği günlük sadakaların ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

5. soru 🏃
Atlet Hüseyin'in son dokuz günde günlük koştuğu mesafeler 13 , 15 , 17 , 8 , 6 , 14 , 19 , 17 , 13 kilometredir.
Buna göre Hüseyin'in günlük koştuğu mesafelerin tepe değeri değildir?
A) 13 B) 17 C) 19 Cevabını kontrol et

6. soru Elif'in son 8 günde günlük çözdüğü sorular 19 , 25 ,29 , 32 , 19 ,30 , 26 ve 28'dir.
Buna göre Elif'in günlük çözdüğü sorulara ait aşağıdaki ortalama çeşitlerin değerlerinden hangisi en büyüktür?
A) Ortanca B) Tepe değer C) Aritmetik ortalama Cevabını kontrol et

7. soru Tablo:Öğrencilerin matematik notları
NotÖğrenci sayısı
405
505
7020
8020
905

Yukarıdaki sıklık tablosuna göre veri grubunun ortanca değeri nedir?
Cevabını kontrol et

8. soru 5 10 15 20 25 30 35 40 Not Öğrenci sayısı 80 60 70 50 Grafik:Öğrenci notları
Bir sınavda öğrenciler 4 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin sayıları yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun tepe değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

9. soru 150o 90o 120o 75 85 65 Grafik:Öğrenci notları
48 öğrenci olan bir sınıftaki öğrenciler son matematik sınavında 65 , 85 ve 75 olmak üzere 3 farklı not almışlardır.Bu notları alan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre veri grubunun ortanca değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru Aritmetik ortalaması 20 olan 6 sayıya 6 eklenirse aritmetik ortalama kaç olur? Cevabını kontrol et

11. soru 8 , 8 , 11 , 19 , 20 veri grubundan 20 çıkarılırsa aşağıdakilerden hangisi değişmez? A) Tepe değer B) Ortanca değer C) Aritmetik ortalama D) Açıklık Cevabını kontrol et

12. soru Ahmet'in bu hafta günlük okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) sayfa sayıları 15 , 19 , 13 , 19 , 18 , 20 , 14'tür.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.