Asal sayı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayı sadece bire ve kendisine kalansız bölünebiliyorsa o sayıya asal sayı denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Bir asal sayının kaç tane çarpanı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 1 sayısı asal sayı mıdır? A) Asaldır B) Asal değildir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 50'den küçük en büyük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır? A) 82 B) 83 C) 84 D) 85 Cevabını kontrol et

6. soru 10'dan büyük en küçük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 59 B) 61 C) 63 D) 67 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır? A) 61 B) 62 C) 63 D) 64 Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 41 B) 43 C) 45 D) 47 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.