Bölünebilme kuralları soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru A x + 4 3 3x - 1
Yukarıdaki bölme işleminde x bir tam sayı olduğuna göre A en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Rakamları farklı dört basamaklı 610a sayısı 2 ile bölünebildiğine göre a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Rakamları farklı dört basamaklı 53a9 doğal sayısı 3 ile bölünebildiğine göre a yerine yazılabilecek değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Üç basamaklı 22a doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Üç basamaklı rakamları farklı abc sayısı 5 ile bölünebilen bir çift sayıdır.Bu koşulara uyan en küçük sayının 3 ile bölümünde kalan kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 10 tane 257 ün yanyana yazılması oluşan 30 basamaklı doğal sayının 9 ile bölümünde kalan kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 42a6a sayısının 11 e bölümünde kalan 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Dört basamaklı 813a doğal sayısı 6 ile bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru x ve y birbirinden farklı bir rakam olmak üzere dört basamaklı 4xyx sayısı 3 ile bölünebilmektedir.Bu sayının 5 ile bölümünde kalan 3 olduğuna göre x + y nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru x ve y pozitif tam sayı olmak üzere 140.x = y2 olduğuna göre x + y nin alacağı en küçük değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 1800 sayısının kaç pozitif tam sayı böleni vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.