Basit olayların olma olasılığı

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADI

8. sınıf olasılık ,

- TEST SAYFA ADLARI

8. sınıf : Olasılık soruları , Olasılık soruları 2 , Olasılık testi 2 , Olasılık testi 3

- KAZANIM

- 8.sınıf Basit Olayların Olma Olasılığı

 1. Terimler veya kavramlar: olasılık, çıktı, olay, eş olasılık, imkânsız olay, kesin olay
 2. Bir olaya ait olası durumları belirler.Örneğin 3 kırmızı, 5 mavi renkli topun bulunduğu bir torbadan top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumların sayısının 8 olduğu ifade edilir . Birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz.
 3. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir.Olasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin bir okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele çekilen bir ismin öğrenciye ait olma olasılığının daha fazla olduğu, 15’i erkek öğrenci ve 15’i kız öğrenci olan bir sınıftan rastgele seçilen birinin kız öğrenci olma olasılığı ile erkek öğrenci olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır.
 4. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
  1. Kazanım ifadesindeki n, olası durum sayısını temsil etmektedir.
  2. Eşit şansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  3. Olasılığın bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçüm olduğu vurgulanır.
 5. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar.
  1. İmkânsız olay ve kesin olayın olasılık değerleri vurgulanır.
  2. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamının 1 olduğu fark ettirilir.
 6. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
  1. Örnekler verilir.
  2. Ayrık olan ve olmayan, bağımlı ve bağımsız olayların olasılığına girilmez.
  3. Birden fazla olayın olma olasılığı ele alınmaz.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.