Benzerlik oranı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılıdır.Bu orana benzerlik oranı denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 65 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 8 cm 20 cm 12 cm 10 cm 25 cm 15 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 B) 34 C) 45 D) 56 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 23 D) 14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) E,K,L,G B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) G,M,N,H Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 75 dir.
ABC üçgeninin çevresi 28 cm , DEF üçgeninin çevresi 28 cm den küçük ve |DE|=8 cm , |EF|=9 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E F 1 cm 15 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=1 cm ve |FC|=15 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 10 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 20 cm ve uzun kenar uzunluğu (3x+1) cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından % 10 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru T P R S 5 cm 10 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=5 cm,|RP|=10 cm'dir.
TRP ~ RSP ve |RS|=abcm olduğuna göre en büyük a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.