Benzerlik oranı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eş çokgenlerin benzerlik oranı 1 dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4 cm 10 cm 6 cm 6 cm 15 cm 9 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 B) 34 C) 45 D) 56 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 23 D) 14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) G,M,N,H B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) H,L,K,F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 37 dir.
ABC üçgeninin çevresi 12 cm ve |DE|=8 cm , |EF|=9 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E F 1 cm 8 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=1 cm ve |FC|=8 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 6 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 21 cm ve uzun kenar uzunluğu (5x+3) cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından % 40 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru T P R S 2 cm 4 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=2 cm,|RP|=4 cm'dir.
TRP ~ RSP ve |RS|=bcm olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.