Biri bölme iki işlem gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İsa bu hafta toplam 53 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Pazartesi ve Salı günü toplam 13 sayfa , geri kalan 5 günde ise her gün okuduğu sayfa sayısı aynıdır.
Buna göre İsa bu hafta Çarşamba günü kaç sayfa meal okumuştur?
Soruyu cevapla

2. soru 🏃
Nuh Haziran ayının ilk haftasında toplam 118 dakika koşmuştur.2. hafta ise ilk haftadan 23 dakika daha az koşmuştur.
Nuh 2. hafta hergün aynı dakika olmak üzere 5 gün koştuğuna göre 2. haftada bir günde kaç dakika koşmuştur?
Soruyu cevapla

3. soru Zekeriya her ay aynı tutarda olmak üzere son üç ayda toplam 96 TL elektrik faturası ödemiştir.Ödediği bir aylık su faturası , bir aylık elektrik faturasından 19 TL daha fazladır.
Buna göre Zekeriya'nın aylık su faturası kaç TL dir?
Soruyu cevapla

4. soru Musa arabası ile hergün 9 km olmak üzere toplam 72 km yol katetmiştir.
Hergün 5 dakika araba kullandığına göre kaç dakikada 72 km yol katetmiştir?
Soruyu cevapla

5. soru Apartmanın ortak hesabında 185 TL parası vardır.Kasım ayında 8 daire aynı miktarda aidat vermiş ve hesapta 281 TL para olmuştur.
Buna göre bir daire Kasım ayında kaç TL aidat vermiştir?
Soruyu cevapla

6. soru Üç kardeş annelerine 150 TL tutarında bir hediye almak istemektedir.Kardeşlerin her biri eşit miktarda para vermiş ama 63 TL eksik olan kısmı babaları tamamlamıştır.
Buna göre her kardeş kaç TL para vermiştir?
Soruyu cevapla

7. soru Yunus ailesini yemeğe götürmüştür.5 kişi yemek yemiş ve yemek bitiminde Yunus kasaya 100 TL vermiş kasada 15 TL geri vermiştir.Yemek yiyenlerin hepsi aynı yemeği yediklerine göre bir kişi kaç TL tutarında yemek yemiştir? Soruyu cevapla

8. soru Bir kamyonda 119 kg yük vardır.Birkaç yere uğrayan kamyon uğradığı her yere 9 kg yük bırakmış ve kamyonda 38 kg yük kalmıştır.
Buna göre kamyon kaç yere yük bırakmıştır?
Soruyu cevapla

9. soru 127 yolcusu olan bir gemi 7 limana uğramış ve her limandan aynı miktarda yolcu almıştır.Son limandan ayrıldıktan sonra gemide 225 yolcu olmuştur.
Buna göre gemi uğradığı bir limandan kaç yolcu almıştır?
Soruyu cevapla

10. soru 760 soru bulunan bir test kitabından Hatice her gün 10 soru çözmüş ve çözmediği 670 soru kalmıştır.
Buna göre Hatice kaç gün soru çözmüştür?
Soruyu cevapla

11. soru Okulun basket takımı son maçta 92 sayı attı.4 öğrencinin herbiri aynı sayıda basket atmıştır.4 öğrenci dışındakilerin attığı sayı ise 52'dir.
Buna göre 4 öğrenciden bir tanesi kaç sayı atmıştır?
Soruyu cevapla

12. soru Kumbarasında 269 TL olan Meryem haftada 8 TL para atmış kumbarasında 341 TL para olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta kumbarasına para atmıştır?
Soruyu cevapla

13. soru 100 TL si olan Hamza fırından tanesi 2 TL olan ekmeklerden almış ve cebinde 88 TL parası kalmıştır.
Hamza fırından kaç ekmek almıştır?
Soruyu cevapla

14. soru Bir kurstaki öğretmen ve öğrencilerin toplam sayısı 97'dir.Kursta 7 öğretmen ve 5 sınıf vardır.Her sınıfta eşit sayıda öğrenci olduğuna göre bir sınıfta kaç öğrenci vardır? Soruyu cevapla

15. soru Bahçedeki 6 portakal ağacının herbirinden eşit sayıda olmak üzere portakal toplandı.Toplanan portakalların 45 tanesi sıkıldı,27 tanesi ise komşulara dağıtıldı.Buna göre bir portakal ağacından kaç tane portakal toplanmıştır? Soruyu cevapla

16. soru Elif'in kumbarasında bulunan 158 TL madeni para ve on TL lik kağıt paralardan oluşmaktadır.Kumbarada toplam 78 TL madeni para olduğuna göre kaç tane on TL lik kağıt para vardır? Soruyu cevapla

17. soru Bir pastane yaptığı keklerin her biri için 5 yumurta kullanmaktadır.Bugün 75 tane yumurtası varken birkaç kek yapmış ve 15 tane yumurtası kalmıştır.
Sadece kek yapmak için yumurta kullanan pastane bugün kaç tane kek yapmıştır?
Soruyu cevapla

18. soru Bir lokum dükkanında bulunan 283 adet ambalajlanmamış lokumlardan bir kısmı bir tanesinde 9 tane lokum olacak şekilde bir kaç küçük kutuya konulmuştur.Ambalajlanmamış lokum sayısı 184 olduğuna göre kaç kutuya lokum konulmuştur? Soruyu cevapla

19. soru Bir kırtasiyede kurşun kalemler herbirinde 15 tane olan kutulardadır.92 tane tükenmez kalem ise herbirinde eşit miktarda olan 4 kutuya konulmuştur.
Buna göre tükenmez kalemlerin olduğu kutudaki kalem sayısı kurşun kalem olan kutudaki kalem sayısından ne kadar fazladır?
Soruyu cevapla

20. soru Bir arabanın bagajında 9 kolinin toplam kütlesi 139 kg'dır.Bunlardan birinin kütlesi 43 kg ,kalan sekiz tanesinin herbirinin kütlesi eşittir.
Buna göre kütleleri eşit olan kolilerden birisinin kütlesi kaç kg'dır?
Soruyu cevapla

21. soru 56 kg peyniri olan bir markette herbirinde 7 kg peynir olan birkaç teneke peynir daha almış ve toplam 154 kg peyniri olmuştur.
Buna göre market kaç teneke peynir almıştır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları