Birimli birimsiz oran soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir orandaki çokluğun birimleri aynı ise o oran bir ..... orandır.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) birimli B) birimsiz Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru
  1. Alınan 17 L benzinin 3 litresinin kullanılmasında kurulacak tüketilen benzinin alınan benzine oranı.
  2. 3 saat 17 L benzin tüketiminde kurulacak geçen sürenin tüketilen benzine oranı.
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimli orandır?
A) I B) II Soruyu cevapla

3. soru
  1. 10 kilometrelik bir koşunun 7 kilometresinin koşulmasında kurulacak koşulan mesafenin koşu mesafesine oranı
  2. 7 dakikada 10 km yol alımında kurulacak sürenin alınan yola oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) I B) II Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru
  1. 11 kg şekerin 5 kg'nın kullanılmasında kurulacak kullanılan şeker kütlesinin toplam şeker kütlesine oranı
  2. 5 kg şekerin 11 TL ye alınmasında kurulacak kütlenin satış fiyatına oranı
Yukarıda yazılacak oranlardan hangisi birimsiz orandır?
A) I B) II Soruyu cevapla

5. soru Belkıs matematik sınavında 60 sorunun 45 sorusunu doğru cevaplamıştır.Doğru cevaplanan soru sayısının sınavdaki soru sayısına oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru Zeynep 45 TL ödeyerek 15 L süt almıştır.Ödenen paranın alınan süte oranı nasıl bir orandır? A) birimli B) birimsiz Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru Ömer 3 saatte 18 km yol yürümüştür.Ömer'in yürüdüğü yolun süreye oranı a mb sn. olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru Ahmet bugün 15 sayfa , İsa ise 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okudu.Ahmet'in okuduğu sayfanın İsa'nın okuduğu sayfaya oranı nasıl bir orandır? A) Birimli B) Birimsiz Soruyu cevapla

9. soru 🏃
Musa bugün 25 dakikada 5 km mesafe koşmuştur.Koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı nasıl bir orandır? Musa'nın bugün koştuğu sürenin koştuğu mesafeye oranı 25 dakika5 km 'dır.Bu oran birimli oran mıdır birimsiz oran mıdır?
A) Birimli B) Birimsiz Soruyu cevapla

10. soru 90 km/sa. = A m/sn. olduğuna göre ( oranın en sade halinde ) A kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 20 m/sn. = A km/sa. olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları