Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru x bir tam sayı ve x ≥ 11 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Seçimlerde oy kullanmak için kişi en az 18 yaşında olmalıdır.
Oy kullanabileceklerin yaşına ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 18 B) x > 18 C) x ≤ 18 D) x ≥ 18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Tartıda kütle > 10 olduğu zaman cisim tartılabiliyorsa 10 kg kütlesindeki koli tartılabilir mi? A) Tartılamaz B) Tartılabilir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Dağıtıma çıkma sınırının yük ≥ 50 kg olduğu bir şirkette 50 kg yükü olan araç dağıtıma çıkar mı? A) Çıkmaz B) Çıkar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Lunaparktaki dönme dolabında 6 kişiden az kişi olursa çalıştırılmaz.
Çalıştırılmama durumuna uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 6 B) x > 6 C) x ≤ 6 D) x ≥ 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir kargo aracı en az 50 kg yükle dağıtıma çıkar.
Aracın dağıtıma çıkmasına ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 50 B) x > 50 C) x ≤ 50 D) x ≥ 50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2 fazlası 1 e eşit veya büyük ve 29 dan küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 < x+2 < 29 B) 1 ≤ x+2 < 29 C) 1 ≤ x < 29 D) 1 < x+1 < 29 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Bir eşitsizliğin yukarıdaki gibi gösteriminde 0 sayısı eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir C) Bilinemez Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > -1 B) x < -1 C) x ≤ -1 D) x ≥ -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 3 B) x < 3 C) x ≤ 3 D) x ≥ 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3 > x > 2 B) -3 < x < 2 C) -3 ≤ x ≤ 2 D) -3 ≥ x ≥ 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 > x > -5 B) 1 > x ≥ -5 C) 1 ≥ x > -5 D) 1 ≥ x ≥ -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru En az 1 ve en fazla 6 olan gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Edirne'den Hakkari'ye giden Müslim saate 50 den fazla , en fazla 100 km hızla araba kullanmıştır.
Müslim'in hızına ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50100 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru x + 2 ≥ 3 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru x 2 ≥ 4 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2x + 3 > 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 3x + 2 2 ≤ 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 3 - x 2 < -1 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 16 - 2x > x + 1 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (5x-9) , küçük olanın yaşı ise (x+3) olduğunda x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,65 ≤ x ≤ 3,85 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ödemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 50 cm den küçük olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Yaşları 15 den küçük 5 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Kardeşler en fazla 30 gün , en az 15 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre kardeşlerin toplam tuttukları oruç sayısı en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.