Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 6x 5 = 12 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru 3x 2 - 1 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru x+1 5 = 2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru x-4 2 + 2 = 5 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru x 5 - 2 3 = 2 15 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru Bir denklemde bilinmeyene verilen her değerde eşitlik oluyorsa bu değerler denklemin çözümüdür ve bu denkleme özdeşlikte denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru 3.(x-2)=3x-8 denkleminde bilinmeyenin her değerinde eşitlik sağlanır.

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru 2 x-3 = 1 2 denkleminde x=3 değeri için denklemin çözümü yoktur.

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru 9-x 2+3x = 3 20 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru Yarısı ile beşte birinin farkı 65 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 50'den bir sayıyı çıkartıp dörte birini alınca o sayıya eşit olmaktadır.Buna göre bu sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.