Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayı veya işlem sonucunun başka bir sayı veya işlem sonucuna eşit olması durumu eşitliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 2x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru 2y - x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru x2 - 1 = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 30 santimetredir.
Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+2x=30 B) 2.(x+2x)=30 C) x+x2=30 Cevabını kontrol et

6. soru Gidilecek yolun üçte biri 150 km ise gidilecek yolun uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+3=150 B) x-3=150 C) 3.x=150 D) x3=150 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Ayşe'nin 8 kg vermesi sonucunda 65 kg olması durumunda kilo vermeden önceki kilosunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+65=8 B) x-65=8 C) x+8=65 D) x-8=65 Cevabını kontrol et

8. soru 38 + x = 53 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru 2x - 3 = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 2.(x+3) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 2x+5=3x+2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 2x+2-x-1=8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru 4.(x+2)-3.(x-6)=30 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru =bilinmeyen =120 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.