Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayı veya işlem sonucunun başka bir sayı veya işlem sonucuna eşit olması durumu eşitliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 58 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 2y - x = 7 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x2 - 1 = 3 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 30 santimetredir.
Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+2x=30 B) 2.(x+2x)=30 C) x+x2=30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Gidilecek yolun üçte biri 150 km ise gidilecek yolun uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+3=150 B) x-3=150 C) 3.x=150 D) x3=150 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Ayşe'nin 8 kg vermesi sonucunda 65 kg olması durumunda kilo vermeden önceki kilosunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+65=8 B) x-65=8 C) x+8=65 D) x-8=65 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 38 + x = 53 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 2x - 3 = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 2.(x + 3) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 2x + 5 = 3x + 2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 2x + 2 - x - 1 = 8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 4.(x + 2) - 3.(x - 6) = 30 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru =bilinmeyen =120 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.