Cebirsel ifade anlamı modellemesi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2.z = z + z eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru e + 4 3 = e3 + 43 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru m 5 = 15.m eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru h - 4 4 = h4 - 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a B) a + 1 C) a + 2 D) a + a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru x y ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) 3x + 2y B) 2x + 3y C) x + y D) x + y + 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 10 x
Yukarıdaki sarı dikdörtgen kısa kenarı x uzun kenarı 10 cm olan büyük dikdörtgenin üçte biri kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 + x3 B) 10.x3 C) 103 + x D) x3 + 10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru y x
Yukarıdaki yeşil dikdörtgenin kısa kenarı büyük dikdörtgenin uzun kenarının beşte ikisi kadardır.
Buna göre yeşil dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.x.y5 B) 2+x+y5 C) 25 + x + y D) 25.x + y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.