Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru x2y - xy2 + x - 5 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 326 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru -4.y - 2x - 7 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -13 B) -6 C) 6 D) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 282 doğru , 299 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 4x - 3x + 2x = 3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 283 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.5 cebirsel ifadesine eşittir? A) -25a B) -10a C) -7a D) 3a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 234 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4x3.3x-2 = axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi 16x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.4y B) 4x.y.4y C) 2x.4x.2y D) x.2x.8y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 154 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+2) ifadesine eşittir? A) 2x+2 B) x2+2 C) x2+2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4x-1) ifadesine eşittir? A) 6x-3 B) 6x2-3 C) 8x2-2x D) 8x2-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(3y-1) ifadesine eşittir? A) 5xy-3x B) 5xy-3 C) 6xy-2 D) 6xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(2x-2) ifadesine eşittir? A) 4x2-6x+2 B) 4x2+6x-2 C) 4x2-2x+2 D) 4x2+2x-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (3xy-2x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 6xy2-7xy+2x B) 6xy2-7xy-2x C) 6y2-4xy+2x D) 6xy2-4xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru a bir doğal sayı olmak üzere (x+2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı -3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(x-3b) çarpımında sabit terim 21 olduğuna göre x li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -8 B) -9 C) -10 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+1) B) (2x+1).(x+2) C) 2x2+5x+2 D) x2+x2+5x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 4x.(x-1) B) 4x2-4x C) 4x2-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen her sayıda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2.(y+5) = 2y+10 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru (x+2)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2+4x+4 B) x2+4 C) 4x+4 D) x2+2x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru (x-1).(x+1) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-1 B) (x-1)2 C) (x+1)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 9x2-12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 D) (2x-3).(2x+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+6)2 B) x2+12x+36 C) x2+6x+36 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru (x+3y)2= x2+30+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru A B C D E F G
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-6 , |AC|=4x+6 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadedeki x2 değişkenin katsayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 50 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 12x + 16 cebirsel ifadesi a.(3x+4) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru x2y + 2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru ax + bx = 40 ve a + b = 8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 4x3 + 4x = a.(x2+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 2x B) 2x2 C) 4x D) 4x2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru x + y = 3 olduğuna göre 15 - y2 - 2xy - x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru a bir doğal sayı olmak üzere 2x2 - 18 = (x-3).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Alanı (27x2-12) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 56 cm dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru D E F 27 cm 28 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=27 cm ve |DF|=28 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 25x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru x2+y2=34 ve x+y=8 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru a=1700 olduğuna göre a.(a-8)+16 kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=1 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-2x+1 B) x2-2x+2 C) x2+1 D) x2-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.