Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru x2y-xy2+x-5 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Soruyu cevapla

2. soru 3a-2.b-4 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 2 B) -2 C) 4 D) -4 Soruyu cevapla

3. soru -4.y-2x-7 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -13 B) -6 C) 6 D) 13 Soruyu cevapla

4. soru 4x-3x+2x=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.5 cebirsel ifadesine eşittir? A) -25a B) -10a C) -7a D) 3a Soruyu cevapla

6. soru 4x3.3x-2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 16x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.4y B) 4x.y.4y C) 2x.4x.2y D) x.2x.8y Soruyu cevapla

8. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+2) ifadesine eşittir? A) 2x+2 B) x2+2 C) x2+2x Soruyu cevapla

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4x-1) ifadesine eşittir? A) 6x-3 B) 6x2-3 C) 8x2-2x D) 8x2-2 Soruyu cevapla

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(3y-1) ifadesine eşittir? A) 5xy-3x B) 5xy-3 C) 6xy-2 D) 6xy-2x Soruyu cevapla

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(2x-2) ifadesine eşittir? A) 4x2-6x+2 B) 4x2+6x-2 C) 4x2-2x+2 D) 4x2+2x-2 Soruyu cevapla

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (3xy-2x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 6xy2-7xy+2x B) 6xy2-7xy-2x C) 6y2-4xy+2x D) 6xy2-4xy-2x Soruyu cevapla

13. soru (x+2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı -3 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(x-3b) çarpımında sabit terim 21 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -8 B) -9 C) -10 D) -11 Soruyu cevapla

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+1) B) (2x+1).(x+2) C) 2x2+5x+2 D) x2+x2+5x+2 Soruyu cevapla

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 4x.(x-1) B) 4x2-4x C) 4x2-4 Soruyu cevapla

17. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen her sayıda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

18. soru 2.(y+5) =2y+10 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

19. soru (x+2)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2+4x+4 B) x2+4 C) 4x+4 D) x2+2x+4 Soruyu cevapla

20. soru (x-1).(x+1) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-1 B) (x-1)2 C) (x+1)2 Soruyu cevapla

21. soru 9x2-12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Soruyu cevapla

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+6)2 B) x2+12x+36 C) x2+6x+36 Soruyu cevapla

23. soru (x+3y)2= x2+30+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru A B C D E F G
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-6 , |AC|=4x+6 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır?
A) 33 B) -33 C) 45 D) -45 Soruyu cevapla

25. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 50 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Soruyu cevapla

26. soru 12x+16 cebirsel ifadesi a.(3x+4) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Soruyu cevapla

27. soru x2y+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

28. soru ax+bx=40 ve a+b=8 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

29. soru 4x3+4x= a.(x2+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 2x B) 2x2 C) 4x D) 4x2 Soruyu cevapla

30. soru x+y=3 olduğuna göre 15 - y2-2xy-x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

31. soru 2x2-18=(x-3).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

32. soru Alanı (27x2-12) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 56 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Soruyu cevapla

33. soru D E F 27 cm 28 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=27 cm ve |DF|=28 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

34. soru 25x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

35. soru x2+y2=34 ve x+y=8 olduğuna göre x.y kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru a=1700 olduğuna göre a.(a-8)+16 Soruyu cevapla

37. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=1 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-2x+1 B) x2-2x+2 C) x2+1 D) x2-2x Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları