Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru x2y-xy2+x-5 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Cevabını kontrol et

2. soru 3a-2.b-4 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 2 B) -2 C) 4 D) -4 Cevabını kontrol et

3. soru -4.y-2x-7 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) -13 B) -6 C) 6 D) 13 Cevabını kontrol et

4. soru 4x-3x+2x=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.5 cebirsel ifadesine eşittir? A) -25a B) -10a C) -7a D) 3a Cevabını kontrol et

6. soru 4x3.3x-2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 16x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.4y B) 4x.y.4y C) 2x.4x.2y D) x.2x.8y Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+2) ifadesine eşittir? A) 2x+2 B) x2+2 C) x2+2x Cevabını kontrol et

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4x-1) ifadesine eşittir? A) 6x-3 B) 6x2-3 C) 8x2-2x D) 8x2-2 Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(3y-1) ifadesine eşittir? A) 5xy-3x B) 5xy-3 C) 6xy-2 D) 6xy-2x Cevabını kontrol et

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(2x-2) ifadesine eşittir? A) 4x2-6x+2 B) 4x2+6x-2 C) 4x2-2x+2 D) 4x2+2x-2 Cevabını kontrol et

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (3xy-2x).(2y-1) ifadesine eşittir? A) 6xy2-7xy+2x B) 6xy2-7xy-2x C) 6y2-4xy+2x D) 6xy2-4xy-2x Cevabını kontrol et

13. soru (x+2).(x-a) çarpımında katsayılar toplamı -3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-a).(x-3b) çarpımında sabit terim 21 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -8 B) -9 C) -10 D) -11 Cevabını kontrol et

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+1) B) (2x+1).(x+2) C) 2x2+5x+2 D) x2+x2+5x+2 Cevabını kontrol et

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 4x.(x-1) B) 4x2-4x C) 4x2-4 Cevabını kontrol et

17. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen her sayıda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru 2.(y+5) =2y+10 eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru (x+2)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2+4x+4 B) x2+4 C) 4x+4 D) x2+2x+4 Cevabını kontrol et

20. soru (x-1).(x+1) = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) x2-1 B) (x-1)2 C) (x+1)2 Cevabını kontrol et

21. soru 9x2-12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+6)2 B) x2+12x+36 C) x2+6x+36 Cevabını kontrol et

23. soru (x+3y)2= x2+30+9y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru A B C D E F G
Yukarıdaki şekilde ACEG bir dikdörtgen , B , D ve F noktaları bulunduğu kenarların orta noktalarıdır.
|AG|=4x-6 , |AC|=4x+6 olduğuna göre turuncu bölgenin alanını gösteren cebirsel ifadede katsayılar toplamı kaçtır?
A) 33 B) -33 C) 45 D) -45 Cevabını kontrol et

25. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki şekilde ABCD ve BEFG birer kare , [FH]⊥[AD]
Karelerin alanlarının farkı 50 cm olduğuna göre HFD üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

26. soru 12x+16 cebirsel ifadesi a.(3x+4) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

27. soru x2y+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

28. soru ax+bx=40 ve a+b=8 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru 4x3+4x= a.(x2+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 2x B) 2x2 C) 4x D) 4x2 Cevabını kontrol et

30. soru x+y=3 olduğuna göre 15 - y2-2xy-x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

31. soru 2x2-18=(x-3).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru Alanı (27x2-12) cm2 ve kısa kenarı 3x-2 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 56 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et

33. soru D E F 27 cm 28 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=27 cm ve |DF|=28 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

34. soru 25x2+30x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

35. soru x2+y2=34 ve x+y=8 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru a=1700 olduğuna göre a.(a-8)+16 Cevabını kontrol et

37. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=1 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-2x+1 B) x2-2x+2 C) x2+1 D) x2-2x Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.