Cebirsel ifadeler özdeşlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru z2 - 2x + 3y2 - 1 cebirsel ifadesinde kaç tane değişken vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3a - 2.b - 4 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) 1 B) -2 C) 9 D) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 3x - 5x + 4x = 2x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.3 cebirsel ifadesine eşittir? A) -23a B) -6a C) -5a D) a Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 3x2.3x-3 = axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi 20x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.5y B) 4x.y.5y C) x.4x.5y D) 10x.2x.y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+1) ifadesine eşittir? A) 2x+1 B) x2+1 C) x2+x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2x-7) ifadesine eşittir? A) 5x-10 B) 5x2-10 C) 6x2-21x D) 6x2-21 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4y-3) ifadesine eşittir? A) 6xy-3 B) 6xy-3x C) 8xy-6 D) 8xy-6x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(3x-2) ifadesine eşittir? A) 6x2-7x+2 B) 6x2+7x-2 C) 6x2-3x+2 D) 6x2+3x-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (2xy-x).(2y-3) ifadesine eşittir? A) 4xy2-8xy+3x B) 4xy2-8xy-3x C) 4y2-6xy+3x D) 4xy2-6xy-3x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru (x+5).(2x-7) çarpımı sonucunda x li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(2x-a).(x-2b) çarpımında sabit terim 10 olduğuna göre x li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -3 B) -5 C) -7 D) -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+2) B) 2x2+6x+4 C) 2x2+4x+6 D) x2+x2+6x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-3x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen bazı sayı veya sayılarda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 23 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2x - 6 = 2.(x-3) eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru (x+4).(x-1) = x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 4x-3 B) 4x+3 C) 3x-4 D) 3x+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru (2x-1)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-4x+1 B) 2x2-4x+1 C) 4x2-2x+1 D) 2x2-2x+1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru x2-25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 9x2+12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 D) (2x-3).(2x+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+2)2 B) x2+4x+4 C) x2+2x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru (3x+2y)2= 9x2+36+4y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x x x+2 2x+2
Yukarıdaki alanı gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+2)2 B) x2+4x+4 C) (x+1)2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=5 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-10x+25 B) x2-10x+50 C) x2+25 D) x2-10x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 10x + 70 cebirsel ifadesi a.(2x+14) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru xy2 + 2xy cebirsel ifadesi xy.(y+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru ax - bx = 18 ve a - b = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 6x2 + 6x = a.(x+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 3 B) 3x C) 6 D) 6x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru x - y = 2 olduğuna göre 10 - y2 + 2xy - x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru a bir doğal sayı olmak üzere 2x2 - 72 = (x-6).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Alanı (2x2-18) cm2 ve kısa kenarı x-3 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 18 cm dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru D E F 18 cm 19 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=18 cm ve |DF|=19 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 25x2+40x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru x2+y2=45 ve x+y=9 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru a=1800 olduğuna göre a.(a-10)+25 kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.