Cebirsel ifadeler özdeşlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru z2-2x+3y2-1 cebirsel ifadesinde kaç tane değişken vardır? Cevabını kontrol et

2. soru -4.y-2x-7 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 7 B) -7 C) 4 D) -4 Cevabını kontrol et

3. soru 3a-2.b-4 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? A) 1 B) -2 C) 9 D) -3 Cevabını kontrol et

4. soru 3x-5x+4x=2x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdakilerden hangisi -2a.3 cebirsel ifadesine eşittir? A) -23a B) -6a C) -5a D) a Cevabını kontrol et

6. soru 3x2.3x-3=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 20x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.2x.5y B) 4x.y.5y C) x.4x.5y D) 10x.2x.y Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+1) ifadesine eşittir? A) 2x+1 B) x2+1 C) x2+x Cevabını kontrol et

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2x-7) ifadesine eşittir? A) 5x-10 B) 5x2-10 C) 6x2-21x D) 6x2-21 Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(4y-3) ifadesine eşittir? A) 6xy-3 B) 6xy-3x C) 8xy-6 D) 8xy-6x Cevabını kontrol et

11. soru Aşağıdakilerden hangisi (2x-1).(3x-2) ifadesine eşittir? A) 6x2-7x+2 B) 6x2+7x-2 C) 6x2-3x+2 D) 6x2+3x-2 Cevabını kontrol et

12. soru Aşağıdakilerden hangisi (2xy-x).(2y-3) ifadesine eşittir? A) 4xy2-8xy+3x B) 4xy2-8xy-3x C) 4y2-6xy+3x D) 4xy2-6xy-3x Cevabını kontrol et

13. soru (x+5).(2x-7) çarpımı sonucunda x'li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(2x-a).(x-2b) çarpımında sabit terim 10 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -3 B) -5 C) -7 D) -9 Cevabını kontrol et

15. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+2) B) 2x2+6x+4 C) 2x2+4x+6 D) x2+x2+6x+4 Cevabını kontrol et

16. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 2x.(3x-1) B) 3x.(2x-1) C) 6x2-3x Cevabını kontrol et

17. soru Eğer bir eşitlikte değişkenlere verilen bazı sayı veya sayılarda eşitlik sağlanıyorsa bu eşitlik denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru 2x - 6 =3.(x-2) eşitliği denklem değil,özdeşliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru (x+4).(x-1) = x2+T eşitliğinin bir özdeşlik olabilmesi için T yerine yazılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) 4x-3 B) 4x+3 C) 3x-4 D) 3x+4 Cevabını kontrol et

20. soru (2x-1)2 = ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) 4x2-4x+1 B) 2x2-4x+1 C) 4x2-2x+1 D) 2x2-2x+1 Cevabını kontrol et

21. soru x2-25= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (x-5).(x+5) B) (x-5)2 C) (x+5)2 Cevabını kontrol et

22. soru 9x2+12x+4= ? özdeşliğinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) (3x-2).(3x+2) B) (3x-2)2 C) (3x+2)2 Cevabını kontrol et

23. soru x x x2 x 1 x 1 1 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan karenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+2)2 B) x2+4x+4 C) x2+2x+2 Cevabını kontrol et

24. soru (3x+2y)2= 9x2+36+4y2 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru x x x+2 2x+2
Yukarıdaki alanını gösteren cebirsel ifadede aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (x+2)2 B) x2+4x+4 C) (x+1)2 Cevabını kontrol et

26. soru A B C D E F G H K
Yukarıdaki şekilde ABCD karesini [EG] ve [FH] iki karesel ve iki dikdörtgensel bölgeye ayırmıştır.
|AB|=x cm ve |BG|=5 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-10x+25 B) x2-10x+50 C) x2+25 D) x2-10x Cevabını kontrol et

27. soru 10x+70 cebirsel ifadesi a.(2x+14) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

28. soru xy2+2xy cebirsel ifadesi xy.(y+1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

29. soru ax-bx=18 ve a-b=6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru 6x2+6x= a.(x+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 3 B) 3x C) 6 D) 6x Cevabını kontrol et

31. soru x-y=2 olduğuna göre 10 - y2+2xy-x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru 2x2-72=(x-6).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

33. soru Alanı (2x2-18) cm2 ve kısa kenarı x-3 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 18 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et

34. soru D E F 18 cm 19 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=18 cm ve |DF|=19 cm olduğuna göre x2 kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

35. soru 25x2+40x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru x2+y2=45 ve x+y=9 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

37. soru a=1800 olduğuna göre a.(a-10)+25 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.