Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM

8. sınıf cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ,

- TESTLER

8. sınıf : Cebirsel ifadeler özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları , 8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler soruları , 8. sınıf cebirsel ifadeler özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma testi , Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma soruları , Cebirsel ifadelerin çarpımı testi , Cebirsel ifadelerin çarpımı soruları , Cebirsel ifadelerle çarpma modelleme testi , Cebirsel ifadelerle çarpma modelleme soruları , Özdeşlik testi , Özdeşlik soruları , Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma testi , Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma soruları , Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler testi , Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler testi 2 , Cebirsel ifadeler soruları , Cebirsel ifadeler testi , Cebirsel ifadeler testi 2 , Cebirsel ifadeler testi 3 , Cebirsel ifadeler testi 4 , Cebirsel ifadeler testi 5

- KAZANIM

- 8.sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

 1. Terimler: özdeşlik, çarpanlara ayırma
 2. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
  1. Terim, katsayı ve değişkenin anlamları üzerinde durulur. Sabit terimin de bir katsayı olduğu vurgulanır.
  2. x+5, 3x, x², -6y², a².b, 2a+2b gibi temel cebirsel ifadeler üzerinde durulur.
 3. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
  1. y(3y-2), (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde durulur.
  2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
  3. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerle yapmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 4. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  1. (a ± b)² = a² ± 2ab + b² ve a² - b² = (a-b)(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır.
  2. Özdeşliklerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
 5. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
  1. Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a² ± 2ab + b² biçimindeki tamkare ifadelerin çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır.
  2. Cebirsel ifadelerdeki katsayılar ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.
  3. Gruplandırarak çarpanlarına ayırma yöntemine girilmez.
  4. Tamkare olmayan ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılma işlemlerine girilmez.