Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir cebirsel ifade tamkare değil veya terimlerin ortak çarpanı yoksa çarpanlara ayrılamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 10x+15 cebirsel ifadesi a.(2x+3) şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru x2y+2xy cebirsel ifadesi xy.(x+2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 4x2-4x+1 cebirsel ifadesi (2x-1).(2x-1) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru 9x2y4-4x2y4 cebirsel ifadesi (3xy2-2xy2).(3xy2+2xy2) şeklinde çarpanlara ayrılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru ax-bx=28 ve a-b=2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 4x2+4= a.(x2+1) olduğuna göre a kaçtır? A) 2 B) 2x C) 4 D) 4x Cevabını kontrol et

8. soru 3x+2y=2 olduğuna göre 18 - 4y2-12xy-9x2 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru 2x2-50=(x-5).(2x+a) eşitliği özdeşlik olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru Alanı (8x2-2) cm2 ve kısa kenarı 2x-1 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 38 cm'dir .
Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm'dir?
Cevabını kontrol et

11. soru D E F 75 cm 76 cm x cm
Yukarıdaki DEF dik üçgeninde |DE|=75 cm ve |DF|=76 cm olduğuna göre |EF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

12. soru 16x2+48x+A ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru x2+y2=34 ve x-y=2 olduğuna göre x.y kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru x=25 , y=23 olduğuna göre x2+2xy+y2 x2- y2 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru Aşağıdakilerden hangisi 4x2-25+9y2+12xy ifadesinin çarpanlarından biridir? A) 2x+3y B) 3x+2y C) 3x+2y-5 D) 2x+3y-5 Cevabını kontrol et

16. soru a=1500 olduğuna göre a.(a+8)+16 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.