Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2x2-3xy-5 cebirsel ifadesinde kaç tane değişken vardır? Cevabını kontrol et

2. soru 3y-2x-1 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Cevabını kontrol et

3. soru x2y-xy2+x-5 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 5 B) -5 Cevabını kontrol et

4. soru 2x2y-xy2+4x-3 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 5x-2=3x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru 2x+3x-x=4x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru 2x+4y=6xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi -3a.2 cebirsel ifadesine eşittir? A) -32a B) -6a C) -5a D) -a Cevabını kontrol et

9. soru -2x3.3x4=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 18xy2 ifadesine eşit değildir? A) 2x.3y.3y B) 6x.y.3y C) 9xy.2y D) 2x.9x.y Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.