Cebirsel ifadeleri anlama farklı şekilde yazma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2x+y-3 cebirsel ifadesinde kaç tane değişken vardır? Cevabını kontrol et

2. soru 2x+y-3 cebirsel ifadesinde kaç tane terim vardır? Cevabını kontrol et

3. soru 2x+y-3 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? A) 3 B) -3 Cevabını kontrol et

4. soru 2x+y-3 cebirsel ifadesinde katsayılar toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 2x+2=4x ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru -4x+2x-x=-3x ifadesi doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru 2x+3y=5xy ifade doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi -3a.4 cebirsel ifadesine eşittir? A) -34a B) -12a C) -7a D) a Cevabını kontrol et

9. soru 2x3.3x2=axb olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 12x2y ifadesine eşit değildir? A) 2x.x.6y B) 3x.2x.2y C) 3xy.4y D) x.x.12y Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.