Cebirsel ifadelerin çarpımı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdakilerden hangisi y.(y-1) ifadesine eşittir? A) 2y-1 B) y2-1 C) y2-y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(5x-2) ifadesine eşittir? A) 8x-5 B) 8x2-5 C) 15x2-6x D) 15x2-6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 4x.(2x-1) ifadesine eşittir? A) 6x-5 B) 6x2-5 C) 8x2-4x D) 8x2-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(5y-3) ifadesine eşittir? A) 8xy-6x B) 8xy-6 C) 15xy-9 D) 15xy-9x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdakilerden hangisi (3x-1).(3x-2) ifadesine eşittir? A) 9x2-9x+2 B) 9x2+8x-2 C) 9x2-3x+2 D) 9x2+3x-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi (xy-x).(2y-2) ifadesine eşittir? A) 2xy2-4xy+2x B) 2xy2-4xy-2x C) 2y2-2xy+2x D) 2xy2-2xy-2x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru (2x-2) cm (x-1) cm
Yukarıdaki dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x2-4x+2 B) 2x2+4x-2 C) 2x2+x-2 D) 2x2-x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru a bir doğal sayı olmak üzere (x+3).(2x-a) çarpımında katsayılar toplamı -8 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (x+6).(3x-5) çarpımı sonucunda x li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(2x-3a).(x-b) çarpımında sabit terim 9 olduğuna göre x li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -3 B) -5 C) -8 D) -11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+2).(x+1) B) (2x+1).(x+2) C) 2x2+4x+2 D) x2+x2+4x+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 5x.(x-1) B) 5x2-5 C) 5x2-5x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.