Cebirsel ifadelerin çarpımı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Cebirsel ifadeler çarpılırken çarpanlardaki her bir terim ile diğer çarpandaki her bir terim ayrı ayrı çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 40 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+3) ifadesine eşittir? A) 2x+3 B) x2+3 C) x2+3x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(x-2) ifadesine eşittir? A) 4x-5 B) 4x2-5 C) 3x2-6x D) 3x2-6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2x-3) ifadesine eşittir? A) 5x-6 B) 5x2-6 C) 6x2-9x D) 6x2-9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(5y-3) ifadesine eşittir? A) 7xy-5x B) 7xy-5 C) 10xy-6 D) 10xy-6x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Aşağıdakilerden hangisi (4x-2).(2x-3) ifadesine eşittir? A) 8x2-16x+6 B) 8x2+16x-6 C) 8x2-4x+6 D) 8x2+4x-6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi (2xy-3x).(2y-3) ifadesine eşittir? A) 4xy2-12xy+9x B) 4xy2-12xy-9x C) 4y2-6xy+9x D) 4xy2-6xy-9x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (x-2) cm (x-3) cm
Yukarıdaki dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-5x+6 B) x2+5x-6 C) x2+x-6 D) x2-x+6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru a bir doğal sayı olmak üzere (x-3).(2x-a) çarpımında katsayılar toplamı 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru (x+4).(3x-8) çarpımı sonucunda x li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-2a).(3x-b) çarpımında sabit terim 14 olduğuna göre x li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -9 B) -11 C) -13 D) -15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+1).(x+1) B) 2x2+3x+1 C) x2+3x+1 D) x2+x2+3x+1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 5x.(2x-1) B) 10x2-5 C) 10x2-5x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.