Cebirsel ifadelerin çarpımı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Cebirsel ifadeler çarpılırken çarpanlardaki her bir terim ile diğer çarpandaki her bir terim ayrı ayrı çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdakilerden hangisi x.(x+3) ifadesine eşittir? A) 2x+3 B) x2+3 C) x2+3x Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(x-2) ifadesine eşittir? A) 4x-5 B) 4x2-5 C) 3x2-6x D) 3x2-6 Cevabını kontrol et

4. soru Aşağıdakilerden hangisi 3x.(2x-3) ifadesine eşittir? A) 5x-6 B) 5x2-6 C) 6x2-9x D) 6x2-9 Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdakilerden hangisi 2x.(5y-3) ifadesine eşittir? A) 7xy-5x B) 7xy-5 C) 10xy-6 D) 10xy-6x Cevabını kontrol et

6. soru Aşağıdakilerden hangisi (4x-2).(2x-3) ifadesine eşittir? A) 8x2-16x+6 B) 8x2+16x-6 C) 8x2-4x+6 D) 8x2+4x-6 Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisi (2xy-3x).(2y-3) ifadesine eşittir? A) 4xy2-12xy+9x B) 4xy2-12xy-9x C) 4y2-6xy+9x D) 4xy2-6xy-9x Cevabını kontrol et

8. soru (x-2) cm (x-3) cm
Yukarıdaki dikdörtgenin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2-5x+6 B) x2+5x-6 C) x2+x-6 D) x2-x+6 Cevabını kontrol et

9. soru (x-3).(2x-a) çarpımında katsayılar toplamı 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru (x+4).(3x-8) çarpımı sonucunda x'li terimin katsayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru a ve b farklı doğal sayılardır.
(x-2a).(3x-b) çarpımında sabit terim 14 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -9 B) -11 C) -13 D) -15 Cevabını kontrol et

12. soru x x x2 1 x 1 1 x 1
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) (2x+1).(x+1) B) 2x2+3x+1 C) x2+3x+1 D) x2+x2+3x+1 Cevabını kontrol et

13. soru x x x2 1 x x
Yukarıdaki cebir karoları ile oluşturulan dikdörtgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 5x.(2x-1) B) 10x2-5 C) 10x2-5x Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.