Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5x + 2x = 7x
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 5n - p = 4np
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru (4x + 5)-(3x + 2) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x + 3 B) x + 7 C) 7x + 3 D) 7x + 7 Cevabını kontrol et

4. soru (7y - 5)-(y + 2) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 6y - 3 B) 6y - 7 C) 6y + 3 D) 8y - 7 Cevabını kontrol et

5. soru (7y + 2)-(2y - 5) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5y + 3 B) 9y - 5 C) 5y - 3 D) 5y + 7 Cevabını kontrol et

6. soru 1 x 1 1 x 1
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3 B) 3x C) x+x+x Cevabını kontrol et

7. soru x 1 x 1 1 1
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 3x B) 3x+3 C) 3.(x+1) D) x+x+x+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 1 x 1 1 x 1
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 6x-6 B) 6x-1 C) 6.(x-1) Cevabını kontrol et

9. soru 1 x 1 1 x 1
Yukarıda modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) 8x-4 B) 8x-1 C) 4.(2x-1) Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.