Cisimlerin farklı yönden görünümleri

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM

7. sınıf cisimlerin farklı yönden görünümleri ,

- TESTLER

7. sınıf : Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları , 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri soruları , 7. sınıf cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümü soruları , Cisimlerin farklı yönlerden görünümü testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi , Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri testi 2

- KAZANIM

- 7.sınıf Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

  1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
    1. Eş küplerden oluşturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. Çizim için uygun kareli kâğıtlar kullanılır. Yapıların farklı yönlerden görünümlerinin ilişkilendirilmesi istenir (ön-arka ve sağ-sol görüntülerinin simetrik olması gibi).
    2. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.
  2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
    1. Eş küplerden oluşturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. Eş küplerle oluşan yapıları çizmek için izometrik kâğıt kullanılabilir.
    2. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.