Daire ve daire dilimi alanı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Daire diliminin alanının dairenin alanına oranı , daire diliminin merkez açısının 180'a oranına eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Yarıçapı 8 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Alanı 108 cm2 olan dairenin yarıçapı kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Yarıçapı 16 cm olan ve merkez açısı 45o olan bir daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru O F G
m(FOG) = 120o ve |OF|=10 cm olduğuna göre yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir?(π yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru O B C
m(BOC) = 135o ve daire diliminin alanı 18 cm2 olduğuna göre |OC| kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru O K T
Yukarıdaki O merkezli daire diliminin alanı 48 cm2 ve |OK|= 8 cm olduğuna göre m(TOK) kaç derecedir ? (π yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru O D F 135o
Yukarıdaki daire diliminde |DF|= 36 cm olduğuna göre daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir ? (π yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru O
O merkezli yarıçapı 15 cm olan daireden yine merkezi O ve yarıçapı 7 cm olan bir daire kesilmiştir.
Buna göre kalan kısmın alanı ( yukarıda görülen renkli kısım ) kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru A B C D
Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare ve beyaz kısım C merkezli çeyrek daire dilimidir.
|AB|= 14 cm olduğuna göre renkli kısmın alanı kaç santimetrekaredir?(π yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.