Denklem sistemleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 1 -2 y x
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0 B) 2x + y - 2 = 0 C) 2x - y - 2 = 0 D) 2x + y + 2 = 0 E) -2x + y + 2 = 0 Soruyu cevapla

2. soru 4y + 2x = 22
y - 2x = -2
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(2,5)} B) ÇK = {(5,2)} C) ÇK = {(4,3)} D) ÇK = {(3,4)} E) ÇK = ∅ Soruyu cevapla

3. soru 2y + 3x = 4
2y + x = 8
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(5,-2)} B) ÇK = {(-2,5)} C) ÇK = {(4,0)} D) ÇK = {(0,4)} E) ÇK = ∅ Soruyu cevapla

4. soru 2y + x = 9
2y - x = -1
denklem sistemini sağlayan x in değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

5. soru a , b ∈ Z+ olmak üzere
  • ax + by = 10
  • 3ax + 2by = 26
denklem sisteminin ÇK si {(3,1)} olduğuna göre a + b kaçtır?
Soruyu cevapla

6. soru -1 -2 -3 1 -1 y x
Yukarıdaki doğrular (-3,1) noktasında kesişmektedir.Mavi doğru y eksenini - 12 noktasında kestiğine göre kırmızı doğru y eksenini hangi noktada keser?
Soruyu cevapla

7. soru Denklem sistemlerinde
  1. iki doğru kesişirse çözüm kümesi tek elemanlıdır.
  2. iki doğru çakışıksa çözüm kümesi boş kümedir.
  3. iki doğru paralel ise çözüm kümesinde sonsuz elemanlıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II E) I,II,III Soruyu cevapla

8. soru
  • 6x + ay + 10 = 0
  • 3x + 2y - 2 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

9. soru y x 0 2 3 -2
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x - 2y = 6
x - y = 2
B)
3x + 2y = 6
x + y = 2
C)
3x - 2y = 6
x + y = 2
D)
3x + 2y = 6
x - y = 2
E)
3x + 2y = 6
x - y = -2
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları