Denklem sistemleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru denklem sistemleri testi 1. sorusunun resmi
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0 B) 2x + y - 2 = 0 C) 2x - y - 2 = 0 D) 2x + y + 2 = 0 E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 4y + 2x = 22
y - 2x = -2
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(2,5)} B) ÇK = {(5,2)} C) ÇK = {(4,3)} D) ÇK = {(3,4)} E) ÇK = ∅ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 2y + 3x = 4
2y + x = 8
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(5,-2)} B) ÇK = {(-2,5)} C) ÇK = {(4,0)} D) ÇK = {(0,4)} E) ÇK = ∅ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 2y + x = 9
2y - x = -1
denklem sistemini sağlayan x in değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a , b ∈ Z+ olmak üzere
  • ax + by = 10
  • 3ax + 2by = 26
denklem sisteminin çözüm kümesinin bir elemanı elemanı (x,y) şeklinde olduğu ve ÇK = {(3,1)} olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru denklem sistemleri testi 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki iki doğru (-3,1) noktasında kesiştiğine göre kırmızı doğru y eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Denklem sistemlerinde
  1. iki doğru kesişirse çözüm kümesi tek elemanlıdır.
  2. iki doğru çakışıksa çözüm kümesi boş kümedir.
  3. iki doğru paralel ise çözüm kümesinde sonsuz elemanlıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II E) I,II,III Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
  • 6x + ay + 10 = 0
  • 3x + 2y - 2 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru denklem sistemleri testi 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x - 2y = 6
x - y = 2
B)
3x + 2y = 6
x + y = 2
C)
3x - 2y = 6
x + y = 2
D)
3x + 2y = 6
x - y = 2
E)
3x + 2y = 6
x - y = -2
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.