Denklem sistemleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 1 -2 y x
Aşağıdaki denklemlerden hangisinin analitik düzlemde gösterimi yukarıdaki gibidir?
A) 2x - y + 2 = 0 B) 2x + y - 2 = 0 C) 2x - y - 2 = 0 D) 2x + y + 2 = 0 E) -2x + y + 2 = 0 Cevabını kontrol et

2. soru 4y + 2x = 22
y - 2x = -2
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(2,5)} B) ÇK = {(5,2)} C) ÇK = {(4,3)} D) ÇK = {(3,4)} E) ÇK = ∅ Cevabını kontrol et

3. soru 2y + 3x = 4
2y + x = 8
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ÇK = {(5,-2)} B) ÇK = {(-2,5)} C) ÇK = {(4,0)} D) ÇK = {(0,4)} E) ÇK = ∅ Cevabını kontrol et

4. soru 2y + x = 9
2y - x = -1
denklem sistemini sağlayan x in değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

5. soru a , b ∈ Z+ olmak üzere
  • ax + by = 10
  • 3ax + 2by = 26
denklem sisteminin ÇK si {(3,1)} olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et

6. soru -1 -2 -3 1 -1 y x
Yukarıdaki doğrular (-3,1) noktasında kesişmektedir.Mavi doğru y eksenini - 12 noktasında kestiğine göre kırmızı doğru y eksenini hangi noktada keser?
Cevabını kontrol et

7. soru Denklem sistemlerinde
  1. iki doğru kesişirse çözüm kümesi tek elemanlıdır.
  2. iki doğru çakışıksa çözüm kümesi boş kümedir.
  3. iki doğru paralel ise çözüm kümesinde sonsuz elemanlıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II E) I,II,III Cevabını kontrol et

8. soru
  • 6x + ay + 10 = 0
  • 3x + 2y - 2 = 0
denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

9. soru y x 0 2 3 -2
Yukarıdaki analitik düzlemde çözüm kümesi verilen denklem sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
3x - 2y = 6
x - y = 2
B)
3x + 2y = 6
x + y = 2
C)
3x - 2y = 6
x + y = 2
D)
3x + 2y = 6
x - y = 2
E)
3x + 2y = 6
x - y = -2
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.