Denklemdeki bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleme

İki bilinmeyenli bir denklemde bir değişkeni diğer değişken cinsinden düzenlemek için değişkenler eşitliğin farklı tarafında olacak şekilde denklem yeniden düzenlenmelidir.Bunun için denklem çözmede kullanılan eşitliğin korunumu ilkesi ve işlem özellikleri kullanılır.Birkaç örnek verelim.

  1. örnek : x + y = 5 denkleminde x'i y cinsinden yazmak için eşitliğin iki tarafından y çıkarılır ve x = 5 - y olur.
  2. örnek : 2x - 3y = 7 denklemin y'yi x cinsinden yazmak için
    ilk önce eşitliğin iki tarafından 2x çıkarılır ve denklem -3y = 7 - 2x halini alır.
    sadece y olması için eşitliği iki tarafı -3 ile bölünür ve y = 7-2x-3 olur.
    Aynı denklemde x'i y cinsinden yazmak için eşitliğin iki tarafı 3y ile toplanır ve yeni eşitlik 2x = 7 + 3y olur.Sonrada 2 ile bölünürse x = 7+3y2 olur.
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları