Denklemdeki bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleme

İki bilinmeyenli bir denklemde bir değişkeni diğer değişken cinsinden düzenlemek için değişkenler eşitliğin farklı tarafında olacak şekilde denklem yeniden düzenlenmelidir.Bunun için denklem çözmede kullanılan eşitliğin korunumu ilkesi ve işlem özellikleri kullanılır.Birkaç örnek verelim.

 • x + y = 5 denkleminde x i y cinsinden yazmak için eşitliğin iki tarafından y çıkarılır ve x = 5 - y olur.
 • 2x - 3y = 7 denklemin y yi x cinsinden yazmak için
  ilk önce eşitliğin iki tarafından 2x çıkarılır ve denklem -3y = 7 - 2x halini alır.İki taraf -3 ile bölünürse = 7-2x-3 olur.
  Aynı denklemde x i y cinsinden yazmak için eşitliğin iki tarafına 3y eklenirse 2x = 7 + 3y olur.Sonra da 2 ile bölünürse x = 7+3y2 olur.

İki bilinmeyenli bir denklemde bir değişkeni diğer değişken cinsinden düzenleme en az iki tane iki bilinmeyenli denklem olduğundan bilinmeyenlerin bulunmasında yardımcı olur.

Örnek olarak 2x - y = 1 ve x + y = 5 denklemlerine göre x ve y nin değerlerinin bulma aşamaları aşağıdaki gibidir.

 • x + y = 5 den y = 5 - x olur.
 • İlk denklemde y yerine 5 - x yazarsak 2x - ( 5 - x ) = 1 olur.
 • Parantez içi -1 ile çarpılırsa 2x - 5 + x = 1 olur.
 • Benzer terimler toplanırsa 3x - 5 = 1 olur.
 • İki taraf 5 eklenirse 3x = 6 olur.
 • İki taraf 3 ile bölünürse x = 2 olur.
 • x + y = 5 denkleminde x yerine 2 yazarsak 2 + y = 5 olur.
 • İki taraftan 2 çıkarsa y = 3 olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.