Denklemler eşitsizliklerle ilgili uygulamalar

Oran ve orantı

 • İki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.
 • a ve b ∈ R olmak üzere a nın b ye oranı ab veya a : b ( b ≠ 0 ) şeklinde gösterilir.
 • İki veya daha fazla oranın eşitliğine ise orantı denir.
  ab = cd ( a:b = c:d ) ikili orantı,
  ab = cd = e f üçlü orantı
  orantı denir.
  ab = cd = k olmak üzere k ∈ R sayısına orantı sabiti denir.
 • a b = c d = k orantısında;
  • İçler dışlar çarpımı eşittir.
   a . d = b . c
  • İçteki terimler yer değiştirebilir.
   db = ca
  • Dıştaki terimler yer değiştirebilir.
   ac = bd
  • Paylar toplamı paydalar toplamına bölünürse orantı sabiti değişmez.
   a + cb + d = k
  • İki oranın çarpımı orantı sabitinin karesine eşittir.
   a . cb . d = k2
 • İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa iki çokluk doğru orantılıdır.
  x ile y doğru orantılı ise xy = k ve x = k . y olur.
 • İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyor veya biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa iki çokluk ters orantılıdır.
  . x ile y ters orantılı ise x . y = k veya x = ky olur.
 • İçerisinde birden fazla orantı bulunduran orantılara bileşik orantı denir.
  x,y ile doğru , z ile ters orantılı ise x . yz = k olur.

Hız ve hareket

 • Birim zamanda alınan yol miktarına hız denir.
 • Farklı birim zamanlarda alınan yol miktarı aynı ise hareket eden sabit hızlıdır.
 • Hızı sabit olan bir hareketlinin aldığı yol , zaman ve hız ile doğru orantılıdır.
 • Yol = Hız . Zaman
 • Hareketlinin aldığı toplam yolun toplam zamana oranı ile hareketlinin ortalama hızı bulunur.
 • Ortalama hız = Toplam yolToplam zaman

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.