Dik üçgen soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir dik üçgende dik kenarların karesinin toplamı , hipotenüsün karesine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Çevresi 32 cm olan bir karenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? A) 8 B) 9 C) 82 D) 92 Cevabını kontrol et

3. soru A B C 4 cm 8 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 26 B) 36 C) 46 D) 56 Cevabını kontrol et

4. soru D E F G 3 cm 4 cm 10 cm
Yukarıdaki EDF dik üçgeninde m(E) = 90o |DG|=4 cm , |GE|=3 cm ve |GF|=10 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
A) 235 B) 335 C) 230 D) 330 Cevabını kontrol et

5. soru B C D T 3 cm 4 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=3 cm ve |DB|=4 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
A) 31 B) 32 C) 33 D) 34 Cevabını kontrol et

6. soru A B C D 6 cm 20 cm 12 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=12 cm,|AB|=6 cm ve |BC|=20 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

7. soru A B
Yukarıdaki kareli kağıtta |AB|=15 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

8. soru Koordinat düzleminde M(12,5) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et

9. soru K L M N 66o 66o 26 cm 24 cm
Yukarıdaki KLM üçgeninde |KL|=26 cm , |KN|=24 cm , m(L) ve m(M) = 66o olduğuna göre |LM| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

10. soru Koordinat düzleminde M(a,-3) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 35 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et

11. soru Koordinat düzleminde A(0,-7) noktasının B(6,1) noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et

12. soru Koordinat düzleminde A(0,c) noktasının B(-4,2) noktasına olan uzaklığı 5 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -1 B) 3 C) 5 Cevabını kontrol et

13. soru 8 m 89 m A
8 m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 89m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.