Dik üçgen ve trigonometri

Pisagor teoremi

 • Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi , dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir.Buna Pisagor teoremi denir.
 • pisagor teoremi
  Yukarıdaki dik üçgende a2 + b2 = c2

Oklid teoremi

 • Bir dik üçgende hipotenüse ait yüksekliğin uzunluğunun karesi , bu yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların uzunluklarının çarpımına eşittir.Buna Oklid teoremi veya Oklid yükseklik bağıntısı denir.
 • oklid teoremi
  Yukarıdaki dik üçgende h2 = p.k
 • oklid dik kenar bağıntıları
  Yukarıdaki şekilde
  • b2 = k.a
  • c2 = p.a
  olur.Bu eşitlikler Oklid'in dik kenar bağıntıları denir.

Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları

Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları
 • Bir dik üçgende bir dar açının karşısındaki dik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına o açının sinüsü denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının sinüsü sin⍺ şeklinde gösterilir.
  sin⍺ = karşı dik kenar uzunluğuhipotenüs uzunluğu = bc
 • Bir dik üçgende bir dar açının komşu dik kenar uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna oranına o açının kosinüsü denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının cosinüsü cos⍺ şeklinde gösterilir.
  cos⍺ = komşu dik kenar uzunluğuhipotenüs uzunluğu = ac
 • Bir dik üçgende bir dar açının karşısında bulunan dik kenarın uzunluğunun , komşu dik kenar uzunluğuna oranına o açının tanjantı denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının tanjantı tan⍺ şeklinde gösterilir.
  tan⍺ = karşı dik kenar uzunluğukomşu dik kenar uzunluğu = ba
  tan⍺ = sin⍺cos⍺ olur.
 • Bir dik üçgende bir dar açının komşu dik kenar uzunluğunun , karşısında bulunan dik kenarın uzunluğuna oranına o açının kotanjantı denir.
  ABC üçgenin ⍺ açısının kotanjantı cot⍺ şeklinde gösterilir.
  cot⍺ = komşu dik kenar uzunluğukarşı dik kenar uzunluğu = ab
  cot⍺ = cos⍺sin⍺ olur.
  tan⍺ = 1cot⍺ olur.
Baçı açıların trigonometrik oranları
Açı sin cos tan cot
30o 1 2 3 2 1 3 3 1
60o 3 2 1 2 3 1 1 3
45o 1 2 1 2 1 1

Birim çember

 • Merkezi orjin ve yarıçapı 1 birim olan çembere birim çember denir.
 • birim çember
  Yukarıdaki birim çemberde POH dik üçgeninde cos⍺ = x ve sin⍺ = y olur.Bu yüzden P(x,y) = P(cos⍺,sin⍺) olur.
  P noktasının apsisi cos⍺ , ordinat sin⍺ dir.x eksenine kosinüs ekseni , y eksenine ise sinüs ekseni denir.

Geniş açıların sinüsleri pozitif , diğer trigonometrik oranları ise negatiftir.

Açı sin cos tan cot
0o 0 1 0 tanımsız
90o 1 0 tanımsız 0
180o 0 -1 0 tanımsız

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.